Gör ditt hem mer brandsäkert

Gipsskivor brinner inte och ger därför ett visst skydd mot brand. När gipset blir upphettat avges dessutom vattenånga, som sänker temperaturen i rummet och hämmar branden.

Skydda dina ägodelar och minnessaker

Ofta kan gipsskivor vara skillnaden mellan ett brandskadat hus och ett hus som brinner ner till grunden. I ett brandskadat hus finns de flesta ägodelar, minnessaker och viktiga dokument kvar.

I försäkringsbolagens statistik ser man tydligt att hus med gipsskivor i innertaket råkat ut för mindre skador än hus med brännbara skivor.

Vattenkristallerna skyddar ditt hem

Värme frigör kristalliserat vatten i gipsskivan, vilket sänker temperaturen, minskar syretillgången och späder ut brännbara brandgaser. Baksidan av skivan håller en måttlig temperatur (cirka 100° C) tills allt vatten dunstat bort och gipsskivan blivit kalcinerad och sprucken.

Gipsskivor fungerar alltså som ett passivt brandskydd, som startar automatiskt när det uppstår en brand.

Rätt gipsskiva ger extra brandskydd

När vatten dunstar från en gipsskiva blir den spröd och får sprickor, men en brandskiva innehåller värmetålig vermikulit och lera som håller samman skivan. Den kraftiga glasfiberarmeringen håller också ihop skivan en stund efter att allt vatten dunstat.

Brandskivor är därför extra bra för att klä in pelare, balkar och andra viktiga byggnadsdelar.

Bygg lätt och spackla rätt

Snabbguide mot brand

Hämma spridningen

Byt ut allt trämaterial mot gipsskivor och stålreglar.

Stoppa branden

Sätt stålreglar, stenullsisolering och dubbla lager med gipsskivor.

Extra brandskydd

Norgips Brandskiva stoppar branden i upp till 30 minuter.

Finns hos din återförsäljare

Du hittar våra produkter hos följande kedjor, samt hos andra välsorterade handlare. Vill du veta vad som är närmast för dig? Ring oss!