Det är enkelt att bygga en gipsvägg

Ställ stålreglarna mellan en skena i taket och en i golvet. Skruva sedan fast gipsskivor i din stomme och spackla. Väggen blir ännu bättre om du isolerar hålrummet mellan skivorna.

Stommen är grunden

Bygg en enkel gipsvägg genom att först skruva en stålskena i golvet och en rakt ovanför i taket. Mellan skenorna ställer du sedan stålprofiler, som du fäster i skenorna med skruv eller nyper ihop med en fixertång. Kontrollera med ett vattenpass att din stomme är rak i alla riktningar.

Om du ska bygga en längre vägg bör du montera reglarna efterhand som du skruvar upp gipsskivorna, eftersom skivornas bredd varierar med upp till 3 mm. Annars är risken stor att skarvarna mellan dina gipsskivor ”vandrar iväg” och missar reglarna efter några meter.

Stående eller liggande montage

För väggar går det bra att montera gipsskivorna stående eller liggande. I tak bör skivorna monteras på tvären mot underlaget. Fäst gipsskivorna i stommen med gipsskruv med 200 mm avstånd längs kanterna och 300 mm i mitten. Stöt eller pressa aldrig ihop skivorna – utan lämna gärna en springa på 2-3 mm för spackel.

Om du skruvar flera lager gips så måste du förskjuta lagren mot varandra, så att det inte bildas några genomgående skarvar eller kors.

Undvik organiskt material under gipset

Om du ska hänga något tungt på väggen är det bra att sätta en tvärregel, kortling eller konsol i stommen, men undvik att sätta träbaserade skivor eller träreglar bakom gipset. Då säkrar du din vägg mot röta och mögel. Du kan även bygga väggen av ultra-board, som kan bära upp till 23 kg per skruv och hela 60 kg med rätt plugg.

I stålprofiler finns det dessutom hål uttagna för att dra fram vattenledningar och slang eller platsrör för eldragningar.

Skruva både rätt och tätt

Skruva minst 12-15 mm från kanten och försänk skruvarna 0,5-1 mm. Då blir det enkelt att spackla över dem. Skruvarna bör vara minst lika långa som gipstjockleken + 10 mm, för att gå in ordentligt i stålregeln. Det är lagom att sätta en skruv per 200 mm längs kanterna och en skruv per 300 mm i skivans mitt.

Använd en skruvdragare och var försiktig så att du inte skadar kartongen på gipsskivorna.

Vilken nivå passar för din vägg?

Bra

Reglar, skruv och ett lager med standardgipsskivor.

Bättre

Använd dubbla lager gips och isolera hålrummet mellan skivorna.

Bäst

Använd dubbla stommar cirka 10 mm ifrån varandra.

Finns hos din återförsäljare

Du hittar våra produkter hos följande kedjor, samt hos andra välsorterade handlare. Vill du veta vad som är närmast för dig? Ring oss!