Gips – ett naturmaterial

Gips är ett fantastiskt material. En naturprodukt – en mineral, som finns naturligt tillgängligt under jord i över 2000 miljarder ton.

Helt naturligt

Fungerar gips i våra gipsskivor som en balans för rummets microklimat. Gipset suger upp fukt och bidrar därför till att minska svängningar i relativ luftfuktighet i ett utrymme. Genom att gipset andas bidrar det också till att balansera temperaturförändringar.

Gips är ett av de äldsta byggnadsmaterialen

Människan har använt gips som byggnadsmaterial i olika former till olika byggnadstyper i över 5000 år. Egyptierna använde förtillverkade gipsblock i Faraonernas pyramider och vid samma tid användes också stuckgips till utsmyckningar och konstfulla dekorationer både invändigt och utvändigt.

Gipsskivan – en modern 100-åring

Vår tids användning av gips i form av gipsskivor som byggnadsmaterial började med att amerikanen Augustine Sackett år 1888 uppfann en maskin för tillverkning av gipsskivor. 1894 fick han patent nr. 520.123 för gipsskivor. Denna första generation av gipsskivor består av flera lager kartong med skikt av gips emellan. År 1901 bygges den första gipsskivefabriken som tillverkade skivor enligt detta patent.

Gips i byggnadskonstruktioner

Norden leder utvecklingen av lätta flexibla byggmetoder i europeiska sammanhang och här har gipsskivan stor betydelse. Man kan till och med påstå att den är ett villkor för dessa konstruktioner och idag är gipsskivor på regelstomme en förutsättning för ett funktionellt och flexibelt byggande vare sig det gäller sjukhus, kontor, skolor eller institutioner.

Du hittar våra gipsskivor här.

Finns hos din återförsäljare

Du hittar våra produkter hos följande kedjor, samt hos andra välsorterade handlare. Vill du veta vad som är närmast för dig? Ring oss!