Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Telefon: 019-20 74 50
Telefax: 019-20 74 59

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Telefax: 019-20 74 59
Epost: kundsupport@norgips.com

Produktöversikt Gipsskivor

 NORMAL

 BRAND

 HÅRD

Standardskiva

Extra brandtålig skiva

Extra stryktålig skiva

Ska du bygga en helt vanlig innervägg - välj Normalskiva. Skivan kan användas till alla typer invändiga tak- och väggbeklädnader och har, precis som de flesta gipsskivor, goda ljud- och brandtekniska egenskaper.

Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Brandskivan har extra goda brandskyddande egenskaper och lämpar sig för väggar och tak med höga brandkrav eller för beklädnad av pelare och balkar. Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Hårdskivan har extra stort motstånd mot slag och stötar. Skivtypen är lämplig i aktiva miljöer t.ex. skolor, barnstugor, sjukhus och
industribyggnader. Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

 ULTRA BOARD ®

LIGHT BOARD ®

 HUMIDBOARD

Extra stark skiva 
(33 kg utan plugg)

Extra lätt skiva

För våtrum - både
vägg & golv

Vill du hänga upp något riktigt tungt, som t.ex. en bokhylla i en gipsskiva? Då ska du använda Ultra Board® som första lag i väggen. I Ultra Board® kan du hänga upp 33 kg/skruv och ända upp till 60 kg om du använder plugg! Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

LIGHT BOARD® är en ny gipsskiva som väger ca 25 % mindre än motsvarande traditionell gipsskiva. Den har naturligtvis goda brand- och ljudegenskaper utöver alla andra fördelar som en vanlig gipsskiva har. Light Board® passar
både vid renovering och nyproduktion och gör monteringen lekande lätt.

Gipsskiva med vattenavvisande syntetfiberväv som ytskikt. Skivan är
avsedd för invändigt bruk i fuktkänsliga miljöer, t.ex. väggar i våtrum och ouppvärmda utrymmen.

Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

KORTPLANK

 PLAN

YTSKIVA

För tak med mönster

För helt släta tak

Extra tunn skiva 
(ROT)

Kortplank är en modern takbeklädnad med fasade kanter. Det är en precisionsprodukt med exakta dimensioner och mycket små toleranser. Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Försänkning på alla fyra sidor gör Norgips Plan till den perfekta produkten för att få jämna ytor på stora ytor som utsätts för släpljus från fönster eller ljusarmaturer.

Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Lämplig som ytavjämnare på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag. T.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar. Skivans stora seghet gör den även lämplig till böjda former. Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

WEATHERBOARD

UTVÄNDIG-X9

GOLV

Ytterväggsskiva, glasfiberväv

Ytterväggsskiva, kartongklädd

Golvskiva

En fuktsäker vindskyddsskiva med förbättrat skydd mot nederbörd. Skivan som består av en impregnerad glasfiberarmerad kärna och vattenavvisande syntetfiberväv som ytskikt. Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

En skiva med förbättrade fukt- och vattenavvisande egenskaper samt förbättrade täthets- och vindskydds-egenskaper. Avsedd för utvändigt vindskydd och vindavstyvning.

Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Norgips Golvskiva är en hård skiva som är avsedd för golvkonstruktioner som t.ex. underlag för mattläggning, golvvinyl, klinker, trägolv etc. Den lämpar sig bra för renovering vid t.ex. gamla träbjälklag. Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

SAFEBOARD

För väggar med behov av strålskydd

Norgips Safeboard kan ersätta blyskivor i röntgenrum, samtidigt som den är lättare i vikt och enkel att bearbeta. Den lämpar sig väl bl.a. i röntgenrum på sjukhus & hos tandläkare.