Om prestandadeklarationer (DoP)

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (EN) eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Dessutom gäller det även i Norge, Schweiz, Island, Turkiet och i Lichtenstein. Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

Vad är en prestandadeklaration?

Byggprodukternas egenskaper redovisas i en prestandadeklaration när det gäller väsentliga egenskaper. Detta görs på samma sätt inom hela EU, så man kan jämföra produkter som tillverkats i olika länder. I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och var den provats  (www.boverket.se).

Norgips prestandadeklarationer

Norgips har upprättat prestandadeklaration för de aktuella produkter som omfattas av CE-märkning enligt ovan. Varje deklaration finns på tre språk; Norska, Svenska och Engelska, i en och samma fil under respektive produktgrupp här till vänster.

Mer om CE-märkning: www.boverket.se