Vad är BIM?

Statsbygg i Norge beskriver:

BIM står både for:

  • Byggnads Informations Modell – når man snakker om produktet og
  • Bygg Informations Modellering – når man snakker om prosessen.

 

Informationsmodellering

De två viktigaste bokstäverna här är I och M för informationsmodellering. De saker man vill modellera (i vårt fall byggnader, byggdelar, installationer och utrustning) upprättas som:

  • Objekt (t ex en dörr, IfcDoor)
  • som kan tilldelas egenskaper (t ex brandklass EI-60)
  • och ha relationer (denna branddörr tillhör vägg ABC123 som är med och avgränsar rum C456) mellan sig.

När man modellerar, är det centrala vilken slags information man pratar om (t ex att det är en branddörr i brandklass EI 60), och inte hur något rent visuellt ser ut med användning av streck och symboler på en 2D-planritning.

Allteftersom man projekterar med BIM, kommer modellen berikas med ny information (t ex att branddörren skal ha kulör RAL 3020 och ljudklass R´w 35 dB). Ur modellen kan man hämta t ex 2D-planritningar, 3D-visualisering, 4D-tidplan, 5D-kostnad-tidplan, men även ”0D”-mängdlistor, dörrschema etc.

Huvudelement

För att använda BIM i praktiken är det tre huvudelement som skall vara på plats, den s k BIM-trekanten. Det är möjligt att bygga alla dessa tre huvudelement med öppna, internationella standarder/specifikationer:

Bygga smart

När man har de tre gundelementen innan öppen BIM = IFC + IFD + IDM är på plats är tanken att använda detta för att ”bygga smart”, därav också att begreppet buildingSMART hra uppstått.

Norgips är representerat i buildingSMART genom Byggevareindustrinens forening.

Läs mer: