L – Vinkelprofil

Används till hörnlösningar och vid
brandinklädnad av stål.

Beskrivning

Flänshöjd: 50 mm.

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

L 50

3000

43

L 50

3600

43