EPD deklarationer

Environmental Product Declaration, EPD, är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv.

Sverige är Miljöstyrningsrådet (www.msr.se/sv/epd/) huvudman för systemet.

En EPD är ett kortfattat dokument som sammanfattar miljöprofilen för en produkt på ett standariserat och objektivt sätt som också kan användas för byggprodukter. Denna tas fram på underlag av en livscykelanalys, LCA, från råvaruuttag, produktion, bruk och återanvändning/återvinning/destruktion.

Kraven på hur en EPD skall utarbetas är specificerat i ISO 14025 (Environmental Labels and Declartions type III).

I Norge är en EPD kontrollerad av EPD-Norge (www.epd-norge.no), en stiftelse som grundades år 2002 av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon, www.nho.no) och BNL (Byggenæringens landsforening, www.bnl.no).

Här nedan kan EPD:er på Norgips egenproducerade gipsskivor laddas ner, de är på engelska, svensk version är under utarbetande.