Allmänt om hantering och lagring av gipsskivor

Hantering

För att undvika skador på underlaget ska gipsskivan lyftas av och inte dras av ströreglarna.
Skivorna ska bäras vertikalt, var noga med att sätta ner skivorna försiktigt så att hörn och ändar
inte skadas. Vid flyttning av flera skivor används en montörvagn som kan ta upp till 15 skivor.

Montörvagnen kan med enkla grepp göras om till arbetsbord. Hantering av 900 mm kontra 1200 mm
breda skivor har flera fördelar. De är enklare att bära och gör det lättare att se var man går. Generellt
sett är skivorna lättare både att hantera och ”manövrera” därför att vikten är avsevärt lägre än 1200 mm
breda skivor. Montörvagn rekommenderas både till transport och som arbetsbord.

Lagring

Gipsskivor bör förvaras inomhus och de ska skyddas mot fukt och mekaniska skador. Skivorna ska ligga
på ett plant och torrt underlag. Vid hög luftfuktighet kan skivorna deformeras över tid vid fel lagring.
Särskilt vid tvärgående montering i innertak kommer deformering att ge stora problem med att få ett bra
slutresultat. Norgips levererar skivorna emballerade med plast. Det ger skivorna ett visst skydd mot väder
och vind, men skyddet är inte avsett för lagring utomhus utan ytterligare säkring.

Råd för lagring av gipsskivor på bockar

  • Före användning, kontrollera alltid att bockarna är okej
  • Bockarna får inte användas på hala underlag
  • Maxlast på 400 kg per bock får aldrig överskridas
  • Använd 3 eller 4 bockar beroende på skivans längd (4 bockar om skivorna är längre än 280 cm)
  • Inga personer får vistas under belastade bockar