Specialbeställningar och villkor för dessa

Vi har förhoppningsvis det mesta du behöver i vårt standardsortiment. Men någon gång kan det behövas mer anpassade lösningar. Det är oftast inga problem, men medför att din leverans kan ta något längre tid samt att ett kostnadstillägg tillkommer.

Antal m2 per längd får nettotillägg på fakturerat pris. För längder under kortaste standardlängd debiteras material från närmaste lagerlängd samt en kapningskostnad enligt lista. För längder över längsta standardlängd för respektive skivtyp krävs order på minst 1000 m2. Gäller 900- & 1200-bredd – andra längder, bredder eller skivtyper – pris lämnas på förfrågan. Vid vissa specialbeställningar kan hela pallar/paket komma att krävas. Fråga kundservice vad som gäller vid varje enskild beställning.

VIKTIG INFORMATION

Speciallängder: Annullering av gipsskivor i speciallängd är inte möjligt efter produktion. Optimeringslista: Efter slutligt godkännande kan leveransdatum ej flyttas.

STÅLBESTÄLLNINGAR OCH SERVICETJÄNSTER

Produktionen av stål går till så att man falsar coil till profiler, detta är en löpande produktion baserat på standardbredder och längder paketerat i hanterbara buntar baserat på vikt och hantering. Vi ger dig som kund möjlighet att ändra på dessa standarder genom att erbjuda tillverkning av speciallängder, dela en bunt för att anpassa antalet efter åtgång eller märka bunten för lättare hantering på byggplats. Detta är manuell handpåläggning och vi måste täcka den merkostnad det medför för oss. Som kund får man själv väga vår kostnad gentemot kostnad för egen handpåläggning på byggplats, kapa profiler till rätt längd, dela en bunt och fördela till önskad placering på bygget.

PRODUKTIONSTILLÄGG

Kostnaden avser omställningstiden som tillkommer när en vald profildimension skall produceras i specialmått. Då vi inte har lagerkapacitet för att mellanlagra specialordrar kommer delleveranser att bli belastade med en gång per speciallängd, per leverans.

Fråga oss

Du kan prata med oss här i chatten på sidan, ringa eller skicka e-post om du har frågor!