Introduktion till underlag och montering av gipsskivor i tak

Vad behöver du göra innan du kan montera dina gipsskivor i taket? Var i rummet börjar montaget och hur ska du tänka? Här får du en kort introduktion.

Underlaget

Underlaget för skivorna kan utgöras av stålprofiler eller trä. Generellt rekommenderas
att stålprofiler används. Det rekommenderas att skivorna monteras tvärs över stålprofilerna/träläkt.
Om två lag ska monteras gäller detta särskilt det sista laget. Planera om möjligt montaget så att
kortkanterna löper vinkelrätt mot de största fönstren. Säkerställ att skivskarvar inte kommer i
flukt med större öppningar, eller utvändiga hörn.

Montage av skivor

Du bör påbörja monteringsarbetet mitt i taket och arbeta ut mot sidorna. Montera skivorna efter ett
snörrätt streck eller laser, så att skivorna monteras i vinkel på läkterna.

EI30 Innertak

Två lag Norgips Standard används där det är ett brandkrav på EI 30. Avståndet för nedläktning
är alltid max s400 mm.

EI60 Innertak

Norgips Brandskiva används där det är högre brandkrav än EI 30. Avståndet förnedläktning
är alltid max s400 mm. Till nedsänkt innertak, EI 60, ska två lag brandskivor användas.

Tvär- eller längsgående montage

Det är ljusinfallet i rummet som avgör om det ska vara tvär- eller längsgående montering.
Detta ger då s-avstånd på stålprofil eller läkt.

Vi har en mycket mer detaljerad information i vår montagehandbok.