En smart lösning för montering av undertak

Ska du montera ett ljudisolerande, nedpendlat och stabilt tak under bjälklag? Då kan nog vårt FLEX-system vara något för dig.

Ett system som gör det enklare att montera undertak

När du ska bygga ett undertak som ska tåla EI60 eller när bygghöjden måste vara låg är kanske vårt FLEX 1 ett bra alternativ.  Snabbt och enkelt att montera och detaljerna sätts ihop med enkla handgrepp vilket gör att det går att montera ensam. Alla profiler monteras i en och samma nivå.  Att montera ett FLEX-system är upp till 50% snabbare än ett traditionellt system. De breda profilerna och de specialutvecklade nivåbeslagen ger ett stabilt understöd för samtliga skivskarvar – något som är ett krav när undertaket ska skydda mot brand.

Norgips Flex undertakssystem är såväl fukttåligt som mögelresistent. Alla profiler och komponenter i undertakssystemet är återvinningsbara till 100%. Dessutom består mer än 50% av innehållet i dessa av återvunnet material – allt för att minimera miljöbelastningen. Eftersom stål dessutom är lättare och mindre platskrävande än trä mini­meras miljöbelastningen även ur transportsynpunkt.

Genom att använda två lag 15 mm Norgips Brandskiva är det möjligt att bygga ett EI60-klassat undertak, något som inte kan uppnås med 12,5 mm Standardskiva. Flex 2 skall alltid användas då detta ger fullt understöd under samtliga skivskarvar – något som betyder att endast anslutningar mot anslutande väggar måste tätas med brandfogmassa.

Även om undertakssystemet är relativt lätt att montera kan det vara bra att få hjälp. Här hittar du en applikation som hjälper dig att beräkna ditt materialbehov vid takmonteringen. (Isoleringen är ej med i beräkningen).

Här hittar du en montagevägledning. och här under finns en kortare film.

Så här monterar du FLEX undertak