Akustikprofil till undertak

Akustikprofilen har utvecklats för att ge mycket goda ljudisoleringsegenskaper.
Effekten uppnås genom att profilen endast fästs in i
ena flänsen vilket ger en fjädrande upphängning åt gipsskivorna.
Montaget måste ske noggrant för att önskad ljudisolering ska
uppnås.

Montage av Akustikprofil

Du hittar en vägledning till montage här.