Att bygga för förändring

I dagens samhälle förändras kraven på våra byggnader och lokaler snabbare än någonsin tidigare, och behovet av att kunna bygga om och förändra användningen av lokaler är stort. Att göra en byggnad föränderbar är dessutom en förutsättning för ett ekonomiskt försvarbart byggande idag.

I en kontorsbyggnad krävs det ofta att hela rumsindelningen måste byggas om när en ny hyresgäst flyttar in och i sjukhusbyggnader kräver ny teknik och förändrade vårdrutiner stor flexibilitet i rumsutformningen. Allra snabbast är nog omställningsbehovet i köpcentrumsanläggningar med ständigt nya affärsinnehavare eller befintliga som vill förnya lokalerna. Inom skolor och bostäder är traditionellt inte omdisponering av lokalerna lika vanlig, men att ge dem möjligheten är att vara förutseende.

Lättbyggnadsteknik förlänger byggnads livstid

Denna flexibilitet är ett utmärkt sätt att förlänga livstiden och nyttjandemöjligheten hos en byggnad och här lämpar sig lättbyggnadstekniken bättre än något annat byggsätt. Det tunga byggandet med gjutna eller murade konstruktioner har i stort sett ingen möjlighet att förändras och resultatet blir stereotypa byggnader som utnyttjas mycket dåligt med dålig driftsekonomi som resultat, inte minst på grund av energiförbrukning.

Eventuella ombyggnationer blir ofta så dyra att det i många fall vore billigare att riva byggnaden och bygga ett nytt hus. Detta är naturligtvis ett oerhört slöseri med resurser.

Återanvändningsbara gipsskivor och reglar

Det är också värt att notera att en byggnad med gipsskivor på stålreglar i väggar och gipsundertak ofta kan byggas om i delar av byggnaden medan verksamheten obehindrat kan pågå i andra delar. De material som demonteras kan i många fall återanvändas på nytt, alternativt är såväl gipsskivor som stålreglar återvinningsbara till nya likvärdiga produkter.

Tekniska installationer krävs i alla typer av byggnader och väggar med reglar och gipsskivor ger automatiskt ett installationsutrymme för kablar, rör och ledningar vilka också är lättåtkomliga om en förändring krävs. De möjligheter som lättbyggnadstekniken ger med enkla förändringsmöjligheter och stor flexibilitet i innemiljön ger byggnaden en längre livstid, bättre resursutnyttjande och lägre kostnader till nytta för ägare, brukare och samhället.