En byggnads livslängd

Det är miljömässigt fördelaktigt om byggnader kan användas under mycket lång tid, men det är också viktigt att byggnaden kan följa med sin tid och utgöra en bra miljö för de som använder byggnaden. Den bästa metoden för att uppnå både lång livslängd och användbarhet är att göra renoveringar med jämna tidsintervaller.

Gipsskivor ger stora möjligheter att lätt göra förbättringar i byggnaden. En mycket vanlig byggnadsmetod är att bygga en stomme som är så lite dominerande som möjligt och att sedan komplettera stommen med lätta väggar och innertak med gipsskivor. Då blir det lätt att ändra i stomkompletteringen och låta den dyra stommen få en mycket lång livslängd. Ofta byggs sjukhus och skolor enligt denna princip. Man gör om planlösningen och får en bättre invändig miljö genom att enbart riva stomkompletteringen, men återanvända stommen till den nya funktionen.

Genom att byggnadsdelar av gips är lätta att riva så kan en välgjord byggnadsstomme återanvändas ett stort antal gånger endast genom invändiga ombyggnader. Gipsskivan har i sig själv en mycket lång livslängd.

Vanligaste anledningen till att man vill riva och bygga om är att man vill göra lokalen eller lägenheten bättre anpassad till nya krav på arbetsmiljö eller boendekultur. På detta sätt kommer byggdelar av gipsskivor i vissa fall att få relativt kort användningslivslängd, men det ger den positiva effekten av lång användningstid för den totala byggnaden.