Gips är ett av de äldsta byggnadsmaterialen

Människan har använt gips som byggnadsmaterial i olika former till olika byggnadstyper i över 5000 år. Egyptierna använde förtillverkade gipsblock i Faraonernas pyramider och vid samma tid användes också stuckgips till utsmyckningar och konstfulla dekorationer både invändigt och utvändigt. Arkeologiska utgrävningar visar att arkitekten Daedalus i stor omfattning använde gips som material vid byggandet av palatset till kung Minos på Kreta.

Var vi än vänder oss i antikens Europa, finner vi gips i olika former använt av de människor som representerar de första stora kulturerna i vår del av världen.

Anledningarna?

 • Det finns en riklig förekomst av lättillgänglig gipssten i naturen
 • Man hade tidigt lärt sig att handskas med gipsstenen för att få stuckgips som var lätt att forma och bearbeta.

Detta innebar att gips kunde användas till det mesta, från det enklaste i form av t.ex. fogmedel mellan stenblock, som putsmaterial för väggar och tak till fantastiska konstverk som utsmyckningar i slott, tempel och palats. Gips var ett byggnadsmaterial som användes av alla, både fattig som rik.

Under medeltiden och renässansen i Europa blev gips framförallt använt som puts och till utsmyckning och dekoration. Bl.a. Leonardo da Vinci använde gips till många av sina arbeten. Även om man i många tusen år känt till hur gips fungerar och skall behandlas för att bli användbar var det först år 1775 som den franske kemisten Lavoisier knäckte den kemiska formeln för gips.

Gipsskivan – en modern 100-åring

Vår tids användning av gips i form av gipsskivor som byggnadsmaterial började med att amerikanen Augustine Sackett år 1888 uppfann en maskin för tillverkning av gipsskivor. 1894 fick han patent nr. 520.123 för gipsskivor. Denna första generation av gipsskivor består av flera lager kartong med skikt av gips emellan. År 1901 bygges den första gipsskivefabriken som tillverkade skivor enligt detta patent. Fabriken låg i USA och hade en kapacitet på ca. en halv miljon m2 per år. I dagens moderna gipsskivefabriker kan kapaciteten överstiga 50 miljoner m2 per år.

1908 får en annan amerikan, Stephen Kelley, patent på en gipsskiva med en kärna av gips och endast kartongskikt på fram- respektive baksidan. Den moderna gipsskivan var uppfunnen. Denna uppfinning innebar att ett byggnadsmaterial uppfunnits med många mycket goda egenskaper, även om man på den tiden förmodligen inte var medvetna om alla.

Den moderna gipsskivan är:

 • brandhämmande och brandskyddande
 • ljudisolerande
 • stabil utan besvärande rörelser
 • vindtät
 • diffusionsöppen
 • välkända miljöegenskaper
 • lätt att hantera, kapa och anpassa till olika former
 • ett bra underlag för alla vanliga ytbehandlingar
 • en bra råvara för vidareförädling till produkter med ytterligare egenskaper såsom ljudabsorption, strålningsavskärmning och olika estetskt tilltalande former.

Ännu idag, 90 år efter patentet på gipsskivor, ser vi att det fortfarande sker en utveckling av nya produkter och konstruktioner med den ursprungliga gipsskiva som grund. Skivor med försänkta kanter lanserades på marknaden först 1939. Denna utformning gjorde det möjligt att skapa vägg- och takutformningar utan synliga skarvar – något som idag anses vara en av gipsskivornas stora fördelar.

Gipsskivor har tillverkats i Europa under snart 100 år

Gipsskivorna kom tidigt till Europa och redan 1917 etablerades den första tillverkande fabriken Liverpool i England. Nio år senare byggdes nästa fabrik utanför London, men i övriga Europa dröjde det ända till 1938 då en fabrik byggdes i Riga i Lettland. Denna lettiska fabrik existerar inte längre, men den ligger till grund för det namn som en av Tysklands största gipsproducenter idag använder, nämligen Rigips.

Byggteknik utvecklad med gipsskivor

I Norden har vi ingen förekomst av gips i naturen och därför etablerades ingen fabrik här på ett tidigt stadium, men redan på tjugotalet importerades gipsskivor till Skandinavien från England. Efter andra världskriget var det stor brist på byggnadsmaterial i hela Europa – också i Norden. Import av gipsskivor från England kom då igång i organiserad omfattning.

I och med att kunskapen för gipsskivor ökade kom marknaden för gipsskivor igång, och var år 1957 tillräckligt stor för att motivera byggandet av Nordens första fabrik för tillverkning av gipsskivor som etablerades i Varberg på svenska västkusten. Under efterföljande år har användningen av gipsskivor och andra produkter som vidareutvecklats från gipsskivornas användningsområde kontinuerligt stigit i de nordiska länderna. Under de 50 år som dessa produkter varit tillgängliga i våra nordiska länder har förbrukningen successivt ökat i omfattning, och nu är vi bland de större förbrukarna per capita i världen. Bara USA, Canada och Australien har i dag en förbrukning per innevånare som överstiger de nordiska ländernas.

Det finns idag gipsskivefabriker i alla länder i Norden, och vår del av världen är föregångare när det gäller utveckling av teknik och metoder för att använda och dra fördel av gipsskivan och dess egenskaper. Den nordiska byggtraditionen med trä som stommaterial är som gjord för att använda gipsskivor, inte minst för att ge ett betydande brandskydd. Klassiska konstruktioner som t.ex. kloasongväggar byggs idag på i princip samma sätt, fast gipsskivan har förstås förenklat utförandet och underlättat för ytbehandlingen.Norden leder utvecklingen av lätta flexibla byggmetoder i europeiska sammanhang och här har gipsskivan stor betydelse. Man kan till och med påstå att den är ett villkor för dessa konstruktioner och idag är gipsskivor på regelstomme en förutsättning för ett funktionellt och flexibelt byggande vare sig det gäller sjukhus, kontor, skolor eller institutioner.

Marknaden för gips som bygnadsmaterial är fortfarande växande

Byggnadstekniken med gips och speciellt med gipsskivor är en växande teknik över hela världen. En ständigt ökande befolkning med krav på snabba, ekonomiska, rationella och säkra byggmetoder för alla typer av byggnader har gjort gipsskivan mer aktuell som byggnadsmaterial än någonsin tidigare.

Produktionen av gipsskivor ökar över hela världen både genom modernisering och utökning av befintliga anläggningar och genom etablering av nya fabriker. I Europa finns idag mer än 200 fabriker som producerar byggmaterial av gips, varav de flesta tillverkar gipsskivor. Varje år byggs mer än 1 500 miljoner m2 invändiga vägg- och takkonstruktioner med hjälp av gips i form av skivor, block eller puts – och detta bara i Europa.

5000 års erfarenhet ger trygghet

Överallt i världen omger sig människor med gips. På arbetsplatsen, hemma, skolor, sjukhus, ja var vi än vistas, om så för längre eller kortare tid, så använder vi gips för att skydda oss och för att skapa behagliga, trygga miljöer. Vi tänker dock inte så mycket på det då gipsen ofta är ett anonymt material som göms bakom mer iögonfallande ytmaterial såsom färg, tapeter eller kakel.

De egenskaper som konstruktionerna inklusive gipsen har för att skydda oss mot buller, brand, kyla, drag mm. kan vi dock känna oss säkra på att de finns och de fungerar för att ge oss ett säkert och bra inneklimat. Det kan erfarenheterna av 5000 års användning av gips garantera.