Goda arbetsförhållanden under byggtiden

Kontinuerlig produktutveckling

Gipsskivan i sig själv har en förhållandevis hög egenvikt, vilket är nödvändigt för att upprätthålla de eftersträvade brand- och ljudegenskaperna. Dock försöker producenterna hela tiden att hitta den optimala vikten där både arbetsmiljön, ekonomin och de tekniska egenskaperna beaktas. Sedan 60-talet har skivans vikt minskats med nästan 15 %.

Alternativa system

För att underlätta arbetet på byggarbetsplatsen har gipsskiveindustrin gått i bräschen bland byggskiveproducenter och erbjuder gipsskivor med bredden 900 mm som standardprodukter. Dessutom är hela systemlösningar framarbetade med kompletta produktsortiment där stomsystemet byggs upp av tunnplåtsprofiler och gipsskivor som är 900 mm breda.

Bredden 900 mm för gipsskivan innebär att denna blir lättare att se och nå runt vilket minskar ryggbelastningen tack vare både lägre vikt och smalare lyftgrepp.

Verktyg och hjälpmedel för att underlätta arbetet

Samtidigt som system och gipsskivor utvecklas sker också en intensiv satsning på framtagning av tillbehör och verktyg för att underlätta arbetet och säkerställa att slutresultatet blir riktigt bra.

Några av dessa är:

  • Transportvagn/arbetsbord som fungerar både till in transporten av skivorna och som arbetsbord med rätt arbetshöjd.
  • Intransportsystem för inlastning på olika bjälklagshöjder eller i befintlig byggnader inklusive upplagsbockar och transportvagnar för intern transport.
  • Bärhandtag för säker och ergonomiskt riktig hantering av gipsskivor.
  • Skivhiss för montering både i tak och på vägg.
  • Skivhållare, håltagare, fotlift, profilsax och ytterligare en hel rad med specialverktyg och hjälpmedel utvecklade speciellt för gipsskivemontage.

Gipsskiveleverantörerna presenterar dessa hjälpmedel i informationsbroschyrer där hela utbudet inklusive användningsområde finns med.