Innertak system 1

Innertak utan synliga skarvar, direktmontage på stålreglar
– Konstruktionsprincip och material

1. Sekundärregel S 25/85
2. Gipsskivor Plan 13 eller Normal 13 i ett eller flera lag
3. Spackling med pappremsa
4. Ev. isolering Mineralull av passande typ och tjocklek
   Fäste stål-mot-trä          Norgips skruv S 38
   Fäste stål-mot-trä Norgips skruv
S 38

 

 

 

Fäste gips-mot-stål

 

 

 

1 lag Norgips skruv S 25
2 lag Norgips skruv S 38
3 lag Norgips skruv S 57
   Avstånd
A. Sekundärregel max s 600 mm*
B. Ev. reglar max s 1200 mm
H. Höjd, sekundärregel 25 mm
*) Vid montage längs läkten av 1 lag skivor
– max s 300 mmUnder fuktiga byggförhållanden
– max s 400 mm
Stålprofil eller läkt längs alla väggar. Inte nödvändigt mot tvärgående väggar när avståndet mellan sekundärreglarna är 300 mm eller mindre. Man använder också stålprofiler eller spikläkt längs alla väggar när man monterar sekundärreglarna mot bjälklaget.

Underlag

Den ovanliggande konstruktionen måste vara stabil. Den kan t.ex. bestå av trä- eller stålbjälkar, betong eller befintliga reglar.

Sekundärreglarna skruvas, spikas eller skjuts mot underlaget med max s 600 mm avstånd och med 400-600 mm mellan fästpunkterna. Använd två fästen i varje fästpunkt. Sekundärreglar eller läkt monteras mot alla väggar. Mot tvärgående väggar är inte detta nödvändigt om s-avstånden mellan sekundärreglarna är 300 mm eller mindre.

OBS! Det kan vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan sekundärreglarna, t.ex. max 300 mm vid längsmontage av 1 lag skivor.

Beklädnad

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla kortkantsskarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas, på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantsskarvar från lager till lager, gäller ej om Norgips Plan är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.

Bygelmontage

Att montera reglar med ljuddämpande byglar ger en elastisk konstruktion som kan förbättra ljudisoleringen betydligt.

Byglarna skruvas, spikas eller skjuts fast i underlaget. Avstånden mellan byglarna kan vara upp till 1200 mm om innertaket skall täckas med ett eller två lag skivor. Vid tre lag måste man reducera avstånden till 600 mm.

Byglarna finns i olika utföranden och fästes i profilerna genom att klämma byglarna över profilernas flänsar eller genom att använda stål mot stål-skruvar, typ SS 14 eller SS BOR 13 Z.

Vid bygelmontage skall man skarva profilerna med en överlappning på min 200 mm.

Övrigt montage, avstånd mellan reglarna och beklädnaden utförs som nämnts enligt ovan.

Norgips Plan

– Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se montering av Plan.

Norgips Normal 13

– Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskontruktion.
– Kan användas som yttersta lag.

Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.