Innertak system 2

Innertak utan synliga skarvar, nedpendlat på stålreglar
– Konstruktionsprincip och material

 

1. Väggskena SK 70, SKP 70 eller SKT 70
2.Upphängning 0,8 x 25 mm bandstål
eller liknande
3. Primärregel P 45
4.Sekundärregel S 25/85
5. Gipsskivor Plan 13 eller Normal 13 i 1 eller flera lag
6. Spackling med pappremsa
7. Ev. isolering Mineralull av rek. typ
och tjocklek
Fäste stål-mot-stål Norgips skruv TSS 15 L eller
SS BOR 13 Z
Fäste gips-mot-stål 1 lag Norgips-skruv S 25
2 lag Norgips-skruv S 38
3 lag Norgips-skruv S 57
Avstånd
A.Upphängning s 1200 mm
B. Primärregel s 1200 mm  

 

 

 

 

 

 

OBS! Upphängning och infästning skall dimensioneras, och hänsyn måste tas till om innertaket skall bära gångbroar eller liknande.

C.Sekundärregel Max s 600 mm*
H1. Väggskena över färdigt innertak som total skivtjocklek
H2. Höjd, sekundärregel 25 mm
H3. Höjd, primärregel 45 mm
*) Vid montage av 1 lag skivor längs läkten
– max s 300 mm.Under fuktiga byggförhållanden
– max s 400 mm.

Underlag

Skena monteras på alla väggar och eventuella bjälkar. Regelns underkant läggs i plan, kom ihåg att ta hänsyn till skivornas tjocklek. Regeln skruvas, spikas eller skjuts fast var 400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästes den med skruvar mot väggreglarna. Primärreglarna monteras med max 1200 mm avstånd. Upphängningarna monteras mellan bjälklag och primärprofil med max 1200 mm avstånd. Primärprofilen fästes vid upphängningen med 2 st skruvar per fästpunkt. Primärprofilen skruvas mot väggskenans övre fläns.

Upphängningarna placeras mitt emellan sekundärreglarna. Vid skarv av primärregel måste upphängning finnas inom 100 mm varför extra upphängning här blir nödvändig. För brandklassade innertak skall upphängningarna vara fästade med stålplugg. Plastpluggar eller andra ej brandsäkra fästelement är inte tillåtna.

Väg in primärreglarna med hjälp av vattenpass eller laser. Primärreglarna kan skarvas med ett överlapp på min 200 mm och med en upphängning vid skarvstället. Sekundärreglarna monteras vinkelrätt mot primärreglarna med max s-avstånd på 600 mm. De fästes till primärreglarna med 2 st skruv eller 2 st sekundärbyglar i varje krysspunkt och med 1 st skruv till väggskenans nedre fläns. Sekundärreglarna kan skarvas med ett överlapp på min 200 mm.

OBS! Det kan vara nödvändigt med ett mindre s-avstånd mellan sekundärreglarna, t.ex. max 300 mm vid längsmontage av 1 lag skivor.

Beklädnad

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad ett lager skall alla kortkantsskarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantsskarvar från lager till lager, gäller ej om Norgips Plan är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.

Norgips Plan

– Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se montering av plan.

Norgips Normal 13

– Används alltid som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.
– Kan användas som yttersta lag.

Nyckeltal – Ungefärlig åtgång per m2 takyta
Nyckeltalen i denna tabell är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill.
P/S s 300 s 400 s 450
Primärprofil 0,9 0,9 0,9 m
Sekundärprofil 3,4 2,5 2,3 m
Sekundärbygel 5,6 4,2 3,7 st
Upphängning 0,7 0,7 0,7 st
Kantprofil Rummets omkrets m