Innertak system 4

Innertak med synliga skarvar, Kortplank direkt på stålprofiler
– Konstruktionsprinciper och material

1. Sekundärregel S 25/85

 

2. Gipsskivor Kortplank 13
Fäste stål-mot-stål Norgips skruv
TSS 15 L eller
SS BOR 13 Z
Fäste stål-mot-trä Norgips skruv S 38
 

Fäste gips-mot-stål

1 lag Norgips-skruv S 25
2 lag Norgips-skruv S 38

Avstånd

A. Sekundärreglar
Tvärmontage max s 400 mm
Längsmontage max s 300 mm
B. Ev. bjälkar max 1200 mm
H. Höjd, sekundärregel 25 mm

Underlag

Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan t.ex. bestå av trä-, stålbjälkar, takstolar, betong eller befintligt innertak. Ibland kombineras Kortplank med hela skivor, så att de monteras över t.ex. Normal skiva. Följande beskrivning för montage gäller också när Kortplank monteras i en sådan kombination.
Sekundärreglarna skruvas, spikas eller skjuts fast mot underlaget med 2 st fästen per 400–600 mm. Reglarna monteras med s-avstånd på max 400 mm när skivorna skall monteras på tvären av reglarna och max s 300 mm när de monteras på längden.
Sekundärreglar placeras mot de väggar som löper längs med profilriktningen.

 

Sekundärreglar längs alla väggar vid montage på längden. Ej mot tvärgående väggar då
s-avståndet är max s 300. 

Sekundärreglar längs alla väggar när
man monterar direkt på bjälklag.
Mot väggar som går på tvären mot reglarna monterar man sekundärreglar eller liknande. Det är inte nödvändigt när skivorna skall längsmonteras på sekundärreglar med s-avstånd 300 mm eller mindre. Sekundärreglarna kan skarvas med överlappning på min 200 mm.

OBS! Det kan bli nödvändigt med mindre s-avstånd mellan sekundärreglarna.

Beklädnad

Kortplank monteras normalt med förskjutna tvärskarvar. Skivmontage på tvären mot sekundärreglarna rekommenderas. Vid tvärmontage skall kortkanterna alltid skarvas på en sekundärregel. Vid längsmontage på underkonstruktion med max s-avstånd på 300 mm är det inte nödvändigt att understödja kortkantsskarvarna om det inte uttryckligen står så i beskrivningen. Skivorna fästes med gipsskiveskruvar.