Innertak system 6

 Innertak med Kortplank på träunderlag
– Konstruktionsprincip och material

1. Läkt 23×48 mm eller större dimension
2. Gipsskivor Kortplank 13
Fäste gips-mot-trä 1 lag Norgips-skruv T 32
2 lag Norgips-skruv T 41

Avstånd

A.

 

 

 

Läkt
Tvärmontage max s 400 mm
Längsmontage max s 300 mm

B.

 

 

 

 

 

 

 

Fäste för läkt/avstånd mellan bjälkar
För läkt 22×45 mm max 600 mm
För läkt 22×70 mm max 800 mm
För läkt 22×95 mm max 1000 mm
För läkt 31×70 mm max 1200 mm
H.  Läkt över färdigt innertak som total skivtjocklek

Underlag

Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan t.ex. bestå av trä- och stålbjälkar, takstolar, betong eller befintligt innertak. Till trävirke används hyvlat och torrt material i minst klass T1. Anläggningsytan mot skivorna skall vara minst 45 mm. Ibland kombineras Kortplank med hela skivor så att de monteras under t.ex. Normalskiva. Följande beskrivning för montage gäller också när man monterar Kortplank i en sådan kombination.
Läkt längs alla väggar vid montage på längden. Ej mot tvärgående väggar då s-avståndet är
max s 300. 
Läkt längs alla väggar när man monterar direkt mot bjälklag.

 

 

Läkt sätts upp hela vägen runt alla väggar. Det gäller också vid montage direkt mot bjälklag.

Om skivorna inte skall monteras direkt mot bjälklag eller befintligt innertak skruvas, spikas eller skjuts läkt mot underlaget med 2 st fästen per 400–600 mm. Läkten sätts upp med max 400 mm s-avstånd där skivorna monteras på tvären och max s 300 mm där man monterar på längden. Vid montage på läkt med s-avstånd 300 mm eller mindre är läkt in mot tvärgående väggar inte nödvändigt. Vid montage mot befintligt innertak kan man behöva justera läkten.

OBS! Det kan krävas mindre s-avstånd mellan läkten.

Beklädnad

Kortplank monteras med förskjutna tvärskarvar, tvärmontage rekommenderas. Vid tvärmontage skall kortkanterna alltid skarvas på glespanel. Vid längsmontage på underkonstruktion med max s-avstånd på 300 mm är understöd av kortkantsskarvarna inte nödvändigt om det inte ställs särskilda krav. Skivorna fästes bäst med gipsskiveskruvar.