Om gips

Här kan du läsa om hur Norgips Gipsskivor påverkas vid förhållanden som brand, ljud, fukt och värme samt hur innemiljön påverkas av Norgipsskivor. Du får också tips om ytbehandling och upphängning.

Brand

Norgips Gipsskivor brinner inte och ger ett effektivt skydd mot brand. Om gipsen värms upp vid en brand startar en kemisk process där kristalliserat vatten som finns bundet i skivorna avges som vattenånga. Denna förångning sänker temperaturen och hämmar brandens utveckling.

Ljud

För bullerdämpning och ljudisolering är Norgips skivor ett gott val. De har i sig själva goda ljuddämpande egenskaper, och genom att välja rätt vägg- eller takkonstruktion kan kraven på ljudisolering uppfyllas. Lägg märke till att för god ljudisolering krävs att våra anvisningar följs noga. Kom också ihåg att ett bra och riktigt utfört arbete är helt avgörande för slutresultatet.

Fukt

Vid normal användning inom de ramar som Norgips beskriver angrips inte Norgipsskivorna av röta, svamp eller liknande. Vid rätt användning passar de också utmärkt till väggar och tak i våtutrymmen. Skivorna bör inte användas där det permanent är en luftfuktighet över 70%. I våtutrymmen och andra rum med hög fuktbelastning skall speciella anvisningar för sådana rum följas.

Värme

Gipsskivor tål hög värme, men de skall inte användas där de permanent utsätts för temperaturer över 50°C. Spisar, lampor och annan utrustning som avger stark värme skall inte fästas direkt i skivorna, utan istället i den bakomliggande konstruktionen.

Innemiljö

Norgipsskivornas förmåga att ta upp och avge värme och fuktighet från luften medverkar till en bra innemiljö. Skivorna innehåller inga skadliga ämnen, de avger inte farliga gaser eller ångor, och de släpper inte heller fibrer eller dammpartiklar. Med andra ord – gipsskivor är ett sunt material som bidrar till en god innemiljö.

Ytbehandling

Det är lätt att måla, tapetsera eller sätta upp kakel mm. på Norgips gipsskivor. Ytan utgör en god och stabil grund för alla typer av ytbehandling – utan risk för sprickor. Det är viktigt att spackla skarvar och skruvar på rätt sätt. Fråga efter Norgips Spackelvägledning. Om man tänker sätta upp kakel på gipsväggar rekommenderas ett minskat regelavstånd på max 400 mm, samt att använda 2 lag skivor.

Upphängning

Det är enkelt att hänga upp olika föremål när man använder gipsskivor till väggar och tak. Det absolut enklaste är att använda Norgips Ultra Board som klarar 33 kg/skruv utan plugg och hela 60 kg med plugg. Vill man ändå använda andra typer av gips så klarar man sig oftast med stift eller X-krokar, men det finns också många olika gipsskivepluggar för att montera olika föremål i skivorna. För tyngre föremål, och speciellt där det förekommer mekanisk belastning, skall man alltid använda kortlingar. Det gäller t.ex. bänkar, tvättställ och bänkskivor. Vid fönster, där man ofta fäster t.ex. gardinbeslag, kan det vara förnuftigt att sätta kortlingar bakom skivorna.