Renovera med gipsskivor

Norgips gipsskivor monterade med hjälp av t.ex. gipsbruk är ett gott alternativ till putsning på väggar av betong, tegel, lättbetong och liknande. Vanlig puts tillför fukt under arbetet och härdningen. Ny puts kan dessutom vara svår att få att fästa på gammalt underlag, det ökar risken för nya sprickor. Undvik problemen - utför "putsningen" med gipsskivor.

Vilken typ av häftmassa?

Det är först och främst underlaget som bestämmer vilken typ som skall användas.

Gipsbruk

Ett snabbhärdande häftmassa som också kan användas som spackel. Pulvret blandas med rent vatten. Det passar till montage mot betong, men det kan vara nödvändigt att tunna ut blandningen något om underlaget är starkt sugande. Härdningstiden är kort, man bör aldrig blanda till mer än vad som förbrukas inom denna tid. Behållare och verktyg måste göras rena mellan varje blandning. Kommer det rester från en tidigare blandning i en ny kan härdningstiden nedsättas så mycket att massan inte går att arbeta med.

Kakelfix

För montering på lättbetong och annat starkt sugande underlag kan man inte alltid använda gipsbruk. Välj ett cementbaserat kakelfix istället.

Monteringslim

Till montage mot andra gipsskivor kan man använda olika typer av monteringslim som är ämnade för just detta.

Högflexibelt plattsättningslim

För direkt montering av gipsskivor mot betongväggar äldre än 1 månad, lättbetong, befintliga väggar med gipsskivor, kakel, klinker, granitkeramik och glaskeramik. Limmet har en hög flexibilitet och vidhäftning som kan beträdas kort efter utförande. Ex. på produkter är Ardex Ardurit S48, Lip Flexicol, Optiroc Serpo 616 Multimax, Schönox FF. Limtillverkarnas anvisningar skall följas noga.

Mot betong, tegel m.m

Underlaget skall vara fast och rent, fritt från damm, lös puts, olja, fett och liknande. Skivorna skall inte monteras mot betong som inte brunnit färdigt eller är fuktig.

Alla installationer, eluttag mm. måste vara på plats innan skivorna monteras.

Sugande underlag måste förbehandlas. Det bör fuktas omedelbart innan montage, och om underlaget är starkt sugande rekommenderas att stryka över hela ytan med en tunn blandning av gipsbruk som ges tid att torka före skivmonteringen.

Stora ojämnheter måste huggas bort eller fyllas igen. Är underlaget mycket ojämnt kan det vara en fördel att sätta upp gipsskivestrimlor innan skivorna monteras. Använd strimlor i 100–150 mm bredd och montera dem med s 400 mm med spackelmassa.

Monteringen av skivorna görs sedan med gipsbruk som tidigare nämnts för montage på gipsskiveväggar. Norgipsskivorna staplas med framsidan neråt och eventuella anpassningar, hål för dosor mm. utförs.

Montagen går lättare om skivorna är ca 20 mm kortare än vägghöjden. Gipsskivor bör inte stå direkt på golvet och aldrig på betonggolv. För att undvika detta lägger man ut gipsskivebitar eller dylikt som skivorna kan stå på till dess härdningen är klar, vilket tar ett dygn.

Lägg ut gipsbruk i stora klickar med ca 300 mm avstånd på baksidan av en skiva åt gången. Lägg dessutom en rejäl sträng längs båda långkanterna. Vid stora utskärningar lägger man spackelmassa hela vägen runt kanten, men undvik att komma nära hål för kopplingsboxar.

En skiva i taget placeras mot väggen i rätt läge och knackas försiktigt på plats med hjälp av t.ex. en gummiklubba. Kontrollera löpande att skivorna är i lod och linje med tidigare monterade skivor. Efterjustering företas efter några minuter med hjälp av en rätskiva.

Sätt upp en skiva åt gången och knacka den på plats. Lägg ut gipsskivebitar eller liknande, som skivan kan stå på till dess massan har härdat. Kontrollera löpande att skivorna står i lod och fluktar  med varandra och efterjustera efter några minuter. 
Är underlaget mycket ojämnt kan man sätta upp gipsremsor med s-avstånd på 400 mm. Efteråt monteras skivorna mot strimlorna med hjälp av gipsbruk eller ett monteringslim.

Vid montering mot betong med högflexibelt plattsättningslim påförs fästmassan underlaget med den släta sidan av en bredtandad spackel över hela ytan varefter fästmassan kammas med den tandade sidan. Använd en bredtandad spackel 4- 8 mm. Tryck fast gipsskivorna ordentligt. Det får inte påföras bruk på större yta än att gipsskivorna hinner sättas innan bruket hinner torka på ytan, normalt inom ca 20 minuter.
Gipsbruk i stora klickar med ca 300 mm mellanrum och i strängar ca 50 mm från långkanterna – även runt kanterna av stora utskärningar. På lättbetong och annat starkt sugande underlag kan man använda t.ex. kakelfix som läggs på med en grovtandad spackel.

Mot gipsskiveväggar

Vid montering på gipsskiveväggar skall skivskarvarna förskjutas i förhållande till skarvarna i väggen. Man utnyttjar nästan samma teknik som vid montering på betong, men blandningen av gipsbruk skall vara något tunnare, massan läggs ut på skivornas baksida med en grovtandad spackel.

Skivorna knackas på plats med handen eller en gummiklubba. Efter 20–30 minuter knackas skivorna åter fast mot underlaget. För att undvika att skivorna glider innan spackelmassan har härdat kan det vara nödvändigt att säkra dem med några få skruvar.

Som häftmassa mot gipsskivor och andra plana underlag kan man också använda ett monteringslim. Det lägger man på i böljande strängar som är ca 5 mm tjocka. Strängarna läggs horisontellt med ca 200 mm avstånd. Dessutom läggs en sträng hela vägen runt kanterna.

Högflexibelt plattsättningslim kan användas vid montering mot befintliga gipsskiveväggar. Limmet appliceras med en bredtandad spackel direkt på underlaget innan gipsskivorna trycks dit. Se även limtillverkarnas anvisningar, t.ex. Ardex, Lip, Optiroc, Schönox mfl.

Vid montering på målade eller tapetserade gipsskivor måste man kontrollera ytans fäste. Tapeter som sitter dåligt måste tas bort och det kan också vara nödvändigt att använda ett annat lim.

För montering på gipsväggar lägger man på utspädd gipsbruk med en grovtandad spackel. Till gipsskiveväggar kan också utnyttjas ett monteringslim. Limmet påförs horisontellt i böljande strängar med ca 200 mm avstånd och hela vägen runt kanterna.

Du kan hitta mer information om renovering med gips i vår handbok.