Reparation av gipsskiva

Hål och skador kan bättras med någon av följande metoder. Får en skiva allvarliga skador lönar det sig oftast att byta hela skivan eller delar av den eftersom gipsskivor är ganska billiga.

Laga små hål i gipsskiva

Små hål och skador kan repareras med hjälp av spackelmassa eller gipsbruk.
Gör på följande sätt:

1. Skär bort eventuell lös kartong och gips.
2. Fyll med spackelmassa eller gipsbruk.
3. Slipa med fint sandpapper när fyllningen har torkat.
4. Spackla 1–2 gånger med spackelmassa.
5. När spacklingen har härdat, efter ca. 24 timmar, slipar man med fint sandpapper eller putsar med en lätt fuktad svamp.

Laga stora hål och skador i gipsskiva

Stora hål och skador kan lagas genom att man fäller in en bit gipsskiva.
Gör på följande sätt:

1. Skär till en trekant med sneda snittytor av en bit gipsskiva.
2. Skär till motsvarande trekant runt det skadade stället.
3. Limma fast reparationstrekanten med hjälp av gipsbruk. Vid större skador bör kanterna armeras med spackeltejp.
4. Spackla 1–2 gånger med spackelmassa.
5. Slipa eller putsa när spacklingen har härdat.