Variera rum med gipsskivor.

Med gipsskivor kan projektören släppa loss kreativiteten vad gäller utformning på en byggnad. Lättbyggnadstekniken medför stor frihet vid planering av rumsformer, lokaler och samband mellan olika utrymmen i byggnaden. Användandet av gips och stål ger flexibla lösningar där byggnadens utnyttjande kan ändras från tid till annan. Väggar kan flyttas och tak kan varieras för att passa till användarkrav och nya användningsområden.

Modulsystem eller modulfritt?

Gipsskivor och stålstommar kan anpassas till eventuella modulsystem som byggnaden delas in i eller så kan de ingå som egna byggnadsdelar oavhängigt av modulsystem och andra konstruktioners måttkedjor. De olika gipsskiveproducenterna ger ut omfattande rådgivande broschyrmaterial med projekteringsanvisningar där projektören får hjälp med att välja rätt teknisk och funktionell lösning för att uppfylla de krav som ställs på den färdiga konstruktionen, t.ex: stabilitet, ljud, brand, höjd, styrka och ytbehandling.

Bara fantasin sätter gränser

Gipsskivans förmåga att kunna böjas och formas till bågar, rundade hörn, vågformer, pelare i halvcirkel- och helcirkelform osv. ger arkitekten möjligheter att skapa varierande innemiljöer med olika former och mjuka övergångar. Detta tillsammans med specialutvecklade beslag och profiler, skräddarsydda för att användas vid gipskonstruktioner, ger förutsättningar för att skapa individuellt utformade innemiljöer anpassade till olika användare.

Arkitekten och entreprenören som skall utforma miljön har här långt fler och enklare möjligheter än med andra byggmetoder. Anvisningar för att böja gipsskivor finns i gipsskiveproducenternas anvisningar, men det går även att beställa produkterna färdigböjda i angiven radie. Vid radier under 1,2 m rekommenderas fabriksböjda element.

Akustiskt inneklimat

En viktig faktor för ett gott inomhusklimat är akustiken. Det är väsentligt att anpassa ljudklimatet till rummets funktion. Med hjälp av gipsskivor speciellt utvecklade för akustisk reglering kan de flesta typer av lokaler regleras för att erhålla den efterklangstid och det ljudklimat som erfordras.

Dessa speciella akustikprodukter är försedda med olika perforeringar samt absorptionsförmåga och finns dels som demonterbara undertakssystem och dels som skivor för tak eller vägg för fast montage. Dessa produkter kan kombineras med de traditionella släta gipsskivorna till spännande och funktionella lösningar, inte minst i skolor och offentliga lokaler där det normalt behövs akustisk reglering kan man åstadkomma mycket estetiskt tilltalande lösningar med gott ljudklimat.

Ytbehandlingar

Gipsskivan har en yta som är framtagen för att fungera bra som underlag för ytbehandlingar. Standardgipsskivan har försänkningar längs långkanterna för att ge plats till spackel och spackelremsa. Detta för att ge en optimal möjlighet att få ett dolt montage och en sammanhängande slät yta.

En korrekt spacklad skarv med remsa ger en lika stark yta som själva gipsskivan i övrigt. Tack vare gipsskivans stabilitet trots olika fuktbetingelser, slipper man de årstidsberoende rörelser som ger upphov till sprickbildning kring fogar. Detta är typiskt vid användandet av andra typer av byggskivor.

Den spacklade gipskonstruktionen kan vidarebehandlas med i stort sätt vilken ytbehandlingsmetod som helst och fabrikanterna till olika ytbehandlingssystem har utförande-, monterings- och skötselanvisningar. Detta gäller traditionella tapeter, olika målningsbehandlingar med latexfärger, oljeemulsioner/äggoljetempera, limfärger, silikatfärger, men också putser, t.ex. gipsputs och alla typer av kakel, klinker och naturstensplattor. Gäller ytbehandlingen våtrumsväggar skall godkänd våtrumsbehandling utföras för att säkra vattentätheten.