Skivbeteckningar

Varunamn

Bredd

Skivbeteckning

Beteckning etikett, ex.

Typ enligt
EN-std

Beteckning
i konstruktion

Normal 13 900 STD STD 90-240 A A
Normal 13 1200 STD STD 120-240 A A
Hård 13 900 HRD HRD 90-240 IR H
Hård 13 1200 HRD HRD 120-240 IR H
Brand 15 900 BRN BRN 90-240 DF B
Brand 15 1200 BRN BRN 120-240 DF B
Ytskiva 6 900 RHB RHB 90-240 A R
Golv 13 600 GLV GLV 60-240 DIR G
Plan 13 900 PLN PLN 90-240 A PL
Kortplank 13 600 KPL KPL 60-180 A KP
Utvändig-X 9 900 GUX GUX 90-250 EH2 UX
Utvändig-X 9 1200 GUX GUX 120-250 EH2 UX
Weatherboard 9 900 WB WB 90-270 GM-H1 WB
Weatherboard 9 1200 WB WB 120-270 GM-H1 WB
Humidboard 13 900 HB13 HB13 90-250 GM-H2 HB
Humidboard 13 1200 HB13 HB13 120-250 GM-H2 HB