Spackling av skarvar, hörn och anslutningar

Nedan följer information om hur du hanterar skarvar, hörn och anslutningar. Här tipsar vi även om passande produkter du kan behöva under arbetets gång.

Att spackla skarvar i kortkant

Skivornas kortkanter saknar försänkning och det är därför nödvändigt att montera skivorna med en liten springa, eller att fasa kortkanterna lätt innan skivorna monteras. Har man inte gjort det måste kortkanterna skäras till med en vass kniv. Lös kartong och löst gips tas bort före spackling. Kortkantskarvar måste spacklas minst tre gånger.

 

 

 

Skär till kortkanterna om de inte redan är  avfasade, eller montera med en liten springa.

Spackelremsa

Finspackling 1

Lägg på spackelremsan på samma sätt som vid vanliga skivskarvar med försänkning.

Oavsett om du använder spackel eller spackelbräda skall det här momentet utföras med ett par breda drag på vardera sidan mitten. Gärna med ett avstånd på 10-20 mm.

Finspackling 2

Gör ett brett drag över mitten. Använd spackel eller spackelbräda.

 

Att spackla hörn

Invändiga hörn spacklas nästan på samma sätt som plana skivskarvar. Utvändiga hörn måste förstärkas.

Spackla invändiga hörn

Oftast räcker det med två lager spackel för invändiga hörn. Använd spackelremsa i första lagret, och andra gången täcks remsan med ett ytlager.

Övergången mellan vägg och tak av gipsskivor skall också förstärkas med spackelremsor om man inte tänker använda taklister. Spackling av övergångar kräver att man är extra noggrann. Om spacklingen är dåligt gjord syns det genast på slutresultatet. Räkna därför med tre spacklingar för skarvar, eftersom de oftast också skall målas.

Skarvspackling

Pappersremsan skall vikas innan den monteras. Vik längs den markerade mittlinjen så att det blir lika mycket remsa på vardera sidan hörnet. Använd en styv pensel, ca. 50 mm bred, för att lägga på massan i hörnet. Spackelmassan skall vara något tunnare än normalt.

Lägg på den vikta spackelremsan och stryk den på plats med penseln. Skrapa rent med en smal spackel.

Ytskikt

Spackla en andra gång när första lagret är helt torrt. Behandla först den ena sidan av hörnet, låt torka, och gör sedan detsamma med den andra sidan.

Varning!

En del anser att det räcker att använda akrylmassa som man stryker ut i hörnet med ett finger. Men det är fel! Styrkan blir inte tillräcklig och akrylmassan lossnar ofta från gipsskivorna efter en tid. Man får heller inte skarpa, raka hörn med den här metoden.

Spackla utvändiga hörn

Utvändiga hörn måste skyddas, och de blir både starka och raka om de byggs upp på hörnskyddslist. Multiflexremsa, alltså pappersremsa med inlagd stålremsa går också att använda. Remsan kan vikas i alla tänkbara vinklar och är därför i första hand avsedd för hörn som inte är i 90° vinkel.

Hörnskyddslist

Hörnskyddslist kan fästas med skruv eller spik. Den kan också monteras med specialverktyget Clinch-On. Vi har tre varianter av hörnskyddslister; Aquabead, Hörnskydd HS och Hörnskydd clic-on.

Kanterna på beslagen måste ligga väl an mot gipsskivorna, på bägge sidor av hörnet, innan man börjar spackla. Monteringen går snabbast och lättast med hjälp av Clinch-On. Verktyget pressar små taggar på hörnskyddslisten in i gipsskivorna. Taggarna håller listen på plats, men det är fortfarande spacklet som klarar den slutliga fixeringen.

Det blir starka och precisa hörn med inspacklad hörnskyddslist.

Ingen spackelremsa

Det är inte nödvändigt med spackelremsor på utvändiga hörn. När hörnskyddslisten sitter på plats täcks den in av två eller tre ytbehandlingar. Glöm inte att spackelmassan skall torka mellan varje lager. Första finspacklingen skall utföras med härdande massa eller spackelmassa, Norgips Rapid eller Norgips Spackelmassa. Använd spackel eller spackelbräda som hålls an mot hörnskyddslistens vulst. Man behöver inte vänta på att den ena sidan torkar innan man tar nästa.

Multiflex-remsa

Den här sortens spackelremsa fästes med spackelmassa precis som övriga remsor. Därefter lägger man på ett eller två lager spackel.

 

Spackla anslutningar

En plan spackelremsa ger den bästa övergången mellan väggar och tak i andra material än gips, om den inte skall täckas med lister.

Normalt räcker det med två spacklingar, en i samband med monteringen av spackelremsan samt en finspackling. Spackelremsans ena kant skall tryckas in mot den anslutande byggnadsdelen.

Stora springor måste fyllas

Om springan i anslutningen är mycket stor, större än 5 mm, bör den fyllas med en härdande massa innan den spacklas. Norgips Gipsbruk passar bra, men man kan också använda Norgips Rapid.

Använd spackelremsa även mot
andra väggar och tak m.m

Softline Avslutningsremsa

Kantavslutningar och anslutningar mot dörrar, tak m.m kan göras med Norgips Softline Avslutningsremsa. Det är en profil med spackelremsa som fästes med spackelmassa och täcks med en eller två finspacklingar, precis som med vanlig spackelremsa.

Softline Avslutningsremsa

Avslutningslist mot ojämna väggar

Om man behöver göra en anslutning mot en mycket ojämn vägg, t.ex. en tegelvägg med djupa fogar, kan det vara svårt att få ett fint resultat med enbart spackelremsa.

I sådana fall är det en god idé att använda Norgips Avslutningslist som ger en rak och precis avslutning. Listen monteras tillsammans med skivorna. Både skivor och avslutningslist fästes så att de bildar en fog in mot den ojämna väggen.

Spacklingen görs med stöd mot avslutningslistens vulst. Här skall man inte använda spackelremsa. Det går också utmärkt att använda avslutningslister på flera andra ställen, som t.ex. mot tak, golv och dörrar.

Norgips Avslutningslist mot ojämna väggar och tak.