Tekniska specifikationer

Baserat på krav i EN 520:2004 Europeisk standard för kartongklädda gipsskivor och EN 15283-1 Europeisk standard för glasfiberförstärkta gipsskivor. Där standarden inte sätter krav, är de uppgivna värdena interna krav.

Skivtyper i tabellen nedan:

1. Normal 13 (STD) 6. Golvskiva 12 (GLV)
2. Ytskiva 6 (RHB) 7. Plan 13 (PLN)
3. Kortplank 13 (KPL) 8. Utvändig X-9 (GUX)
4. Brandskiva F 15 (BRN) 9. Humid Board 13 och 15 (HB)
5. Hård 13 (HRD) 10. Weather Board 9 (WB)

*) Värden för Humid Board och Weather Board är enligt EN 15283-1.

Specifikationer / Skivtyper

1.

STD

2.

RHB

3.

KPL

4.

BRN

5.

HRD

6.

GLV

7.

PLN

8.

GUX

9.

HB

10.

WB

Enligt EN 520:2004 och EN 15283-1

A

A

A

F

 IR

 DIR

 A

 EH2

GMH2

GMH2

   Tjocklek

Produktionstjocklek
(mm)

 12,5

 6,5

 12,5

15,0

12,5

 12,5

 12,5

 9,5

12,5/15,0

9,5

Toleranser (mm)

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0.5/0,7

+/-0,5

      Vikt

Produktionsvikt

9,0

5,5

9,0

12,5

12,0

14,0

9,0

7,2

10,0/12,0

 7,6

                 Tolerans (%)

+/-2

+/-2

+/-2

+/-2

+/-2

+/-4

+/-2

+/-2

+/-2

 +/-2

   Längd &
     bredd
toleranser

Bredd (mm)

+0/-3

+0/-3

+0/-5

+0/-3

+0/-3

+0/-4

+0/-3

+0/-3

+0/-3

 +0/-3
Längd (mm)

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

0/-4

+0/-5

 +0/-5
Försänkt långkant Bredd (mm)

40-80

40-80

40-80

40-80

40-80

40-80

Djup (mm)

0,6-2,5

0,6-2,5

0,6-2,5

0,6-2,5

0,6-2,5

 0,6-2,5

 –

 Försänkt  kortkant  Bredd (mm)

 –

35-50

 Djup (mm)

1,5-3,5

 Långsida Avvik från parallellitet (mm/m)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Kortsida Avvik från rätvinkel (mm/m) 1)

 +/-2

+/-1,5

 +/-1

 +/-2

 +/-2

 2,5

+/-2

+/-2

+/-2,5

+/-2,5

Hållfasthet

 

 

 

Böjningsstyrka på längden (MPa)

 6,2

11,6

6,2

 5,1

 8,1

 8,1

6,2

7,8

6,0/7,2

7,9

Böjningsstyrka på tvären (N)

2,4

 4,6

2,4

1,9

 3,4

 3,4

2,4

3,1

2,4/2,8

3,1

Skjuvhållfasthet
(N/fästdon)

500

400

500

 600

800

NPD

500

400

600

500

          Tryckhållfasthet (MPa)

2,0

2,0

2,0

3,3

3,3

2,0

Elasticitetsmodul på längden (MPa)

2900

1500

2900

3800

4800

4200

2900

3000

 2800/
2300

3100

Elasticitetsmodul på tvären (MPa)

2300

800

2300

3200

4100

3300

2300

4000

2600/
2800

2900

 Brand Material, ytskikt

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A2-
s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

B-s1,d0

A2- s1,d0

A2-
s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

Beklädnad K210

K210 K210 K210 K210 K210 K210 K210
 Värme

 

Värmemotstånd
(m2°C/W)

 0,05

 0,03

 0,05

 0,06

 0,05

 0,05

 0,05 0,04 0,05 0,03

        Högsta tillåtna temp (°C)
korttids (5-10 min)

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Högsta tillåtna temp (°C)
långtids

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

 Fukt Ånggenomgångsmotstånd (GPa s m2/kg)

 0,4

 0,4

0,4

0,4

 0,4

 0,4

 0,4  0,36/0,4

 Ånggemomgångsmotstånd, Sd2)(m) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078  0,078  0,078  0,078
Längdändring vid variation i RF 30-90% (‰)

 0,4

 0,4

0,4

 0,4

0,4

 0,4

 0,4  0,4  –  –
Tjockleksökning vid variation i RF 30-90 % (%)

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1  1,1  –  –
Kritisk relativ fuktighet vid rumstemperatur (% RF)

 70

70

70

 70

 70

70

70

70

90

90

 Täthet Luftgenomsläpplighet (m3/m2 s Pa) 3)

 –

1,4×10-6

 –

1,4×10-6
 Värmeledning W/mk 0,25 0,21 0,25  0,25  0,25  0,25  0,25 0,21  0,25 0,21

1) Gäller för bredd 1200, för andra bredder gäller 1200/2 = annan bredd/x, där x = ny tolerans.
2) Värdena är beräknade värden, ånggenomgångsmotstånd bestäms enligt mätningsmetod i EN 12572.
3) Luftgenomsläpplighet bestäms enligt mätningsmetod i EN 12114.