Våtrum med gipsskivor

Våtutrymmen är ofta de mest kostnadskrävande utrymmen i en byggnad. För att få ett varaktigt och bra resultat är det viktigt att man väljer rätt konstruktion och att arbetet blir korrekt utfört. Norgips anvisningar för våtrum gäller för bostäder och lokaler med liknande påverkningar, men inte våtrum i offentliga lokaler eller motsvarande med hög fuktbelastning.

Väggar, golv och tak i våtrum kan man med fördel bygga med gipsskivor. Det är ett stabilt underlag för tätskikt och ytskikt därför gipsskivor har mycket liten tendens till krympning och svällning vid uttorkning respektive uppfuktning. Gipsskivor i våtutrymmen skall alltid skyddas med vattentätt yt- eller tätskikt.

Montering av Norgipsskivor i våtrum skall utföras fackmannamässigt, det betyder att utförandet alltid skall följa gällande branschregler och Norgips anvisningar.

Projekteringsflöde

Ett våtrum kräver en noggrann planering för att uppnå ett fullgott resultat. För att komma framåt i processen ger Norgips här ett förslag på arbetsgång och vilka beslut som man måste ta:

 1. Välj ytskikt; kermaik, plastmatta eller våtväggsbeklädnad/målade system
 2. Kontrollera med aktuellt försäkringsbolag om deras villkor. De hänvisar ofta till ”fackmannamässigt utförande”. Det innebär att man ska följa gällande branschregler samt leverantörernas anvisningar.
 3. Välj branschregel och håll dig till den. Se de olika branschreglerna längre ner på sidan.
 4. Välj en auktoriserad / cerifierad / godkänd entreprenör som återfinns hos den branschorganisation som valts i steg 3.

Vad säger försäkringsbolaget?

Vid både nybyggnation och renoveringar är det vikigt att stämma av med aktuellt försäkringsbolag vilka regler de hänvisar till i sina försäkringsvillkor, det kan ofta vara det som avgör vilket våtrumssystem man ska bygga efter.

Vad bör man tänka på?

 • Placera en duschhörna mot innerväggar, undvik ytterväggar.
 • Undvik håltagning i väggar i våtzonen (inom 1 m från badkar/duschhörna enlig Säker Vatteninstallation).
 • Inom våtzonen kan enklare badrumstillbehör mm. limmas upp för att undvika håltagning som är riskfyllt i våtzonen.
 • Inom våtzonen skall infästningar göras enligt Säker Vatteninstallation.
 • Erforderlig ventilation i bad- & duschrum enligt BBR; 10 l/s2 om öppningsbart fönster finns annars 10 l/s2 med forcering till 30 eller 15 l/s2.

VASKA projektet

Målet med projektet var att utarbeta funktionskrav i ett byggprojekt för att undvika vattenskador.

 • Ytskikt i våtrum ska vara vattentäta. Ett färre antal material och tätskikt minskar risken för svaga övergångar.
 • Skarvar i plastmatta på golv och vägg bör undvikas. Eventuella skarvar ska placeras synligt. Skarvar får inte placeras i duschplats.
 • Undvik i största möjliga mån rörgenomföringar i duschplatsen eller genom golvet.
 • Alla hål och genomföringar i tätskiktet ska tätas med fullgod metod.
 • De infästningar som är nödvändiga bör utfärdas i byggskedet.
 • Installationer ska utfärdas så att läckage snabbt upptäcks. Alla läckage ska rinna fram på golvet och bli synligt istället för in i konstruktionen.
 • I våtrum ska hela golvet ha en lutning på minst 1:100 mot golvbrunnen.
 • Fönster i våtrum ska utfärdas med lutande fönsternisch från fönstret, liksom utlopp där möjligt är, för att leda bort eventuellt stående vatten.
 • Byggnader ska utformas så att spridning av utläckande vatten motverkas.
 • I VASKA projektet rekommenderas vattensektionering för att minska risken att en vattenskada sprids i ett helt hus.
 • I projektet gjuts ett plast- eller plåtband in i bjälklaget runt våtrummet.