Våtrumssystem Humid

Norgips våtrumssystem Humid är det kompletta lättbyggnadssystemet för våtrum. Systemet uppfyller de myndighets- och branschkrav som gäller idag och är noggrant utprovat för att klara krav på hållfasthet, hållbarhet, rörelser, hantering, bearbetning och funktion i den färdiga konstruktionen.

Systemet är stabilt och fuktsäkert utgör en säker konstruktion för våtrumsbeklädnader på både väggar och golv. För takkonstruktioner finns inga krav på fuktsäkra skivor men givetvis går system Humid även att använda i tak.

Våtrumsystem Humid klarar alla krav:

  • Uppfyller Boverkets myndighetskrav, BBR,
  • Uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö
  • Uppfyller kraven i gällande branschregler
  • Kritiskt fukttillstånd 90-95% i rumstemperatur

Humidboard 2.0 – den nya generationen våtrumsskiva.