Att limma gipsskivor på stålregel

Nedanstående montageanvisning gäller för gipsskivor som limmas upp på stålregelstomme med montagelim. Metoden är endast avsedd för icke-bärande innerväggar - mellanväggar, med högsta brandkrav EI 60.

Limning av gipsskivor med Montagelim.

Gipsskivor som limmas på stålstomme innebär snabbare montagearbete samt en mer ergonomisk arbetsmiljö.

Stomme

Till brandklassade väggar används skenor SK eller SKP och reglar R dB+ eller RH. Till icke brandklassade väggar kan förutom ovanstående även förstärkningsstål FSK och FR användas.

Montering av skenor

Underlaget skall vara jämnt och fast. Skenor skjuts, skruvas eller spikas fast, max s 600 mm, mot anslutande konstruktioner. Vid ljudkrav krävs även tätning i form av fogmassa eller torr fogtätning.

Montering av reglar

Regelavståndet skall vara max s 450 mm. Reglarna bör vara 15 mm kortare än vägghöjden. Reglarna behöver inte fästas i skenorna men för att säkra att regelns fläns inte viker in sig när skivan skruvas kan det vara en fördel att fästa regeln i skenan med en plåtskruv eller fixertång. Mot anslutande byggnadsdelar fästes reglarna med infästning max s 600 mm. Vid ljudkrav krävs även tätning i form av fogmassa eller torr fogtätning.

Skivmontering

Användbara skivtyper

Norgips Normal 13 och Norgips Hård 13 med bredden 900 mm är användbara. Skivorna monteras stående med längdmåttet tillpassat så att de mäter 10-15 mm mindre än vägghöjden och bör monteras i riktning mot reglarnas öppning.

Skär till och passa in gipsskivorna före applicering av lim. Förbered för montage av 2-3 skivor åt gången. Applicera lim på stommen för 2-3 gipsskivor och fäst dem mot limmet, fäst sedan gipsskivorna med gipsskruv i ett och samma moment.

Applicering av lim

Montagelim appliceras enklast med Norgips batteridrivna fogspruta. Klipp eller skär av limkorven strax under manteln i ena änden, placera korven i fogsprutan, placera pipen på korven och skär upp ett hål på 3-4 mm i pipen. Vänd fogsprutan nedåt och skaka den en gång så att korven ansluter ordentligt mot pipen och minskar risken för läckage.

Åtgången på lim är helt beroende av vilken diameter det blir på limsträngen samt koordinationen mellan hastigheten på fogsprutan och hastigheten på montörens rörelser vid applicering av limmet.

Åtgången kan approximativt beräknas till mellan 6 och 10 m²/600 ml. Följande formel kan användas för att teoretiskt beräkna åtgången för en vägg med höjden H (m) och längden L (m) med reglar på s 450 mm och 900 mm breda gipsskivor: ((H x L) x 0,035) + (0,026 x L) ger åtgång i liter.

På den regeln som skivorna skarvas görs limsträngen vågig (rekommenderas, snabbare applicering och ger mindre åtgång) alternativt två raka limsträngar. På skenor och reglar utan skivskarv görs limsträngen rak. Den vågiga strängen bör ha ungefär 100 mm mellan topparna.

Skenor och reglar skall vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja för att uppnå bästa resultat. Rengör vid behov med T-sprit (röd), använd inte lacknafta eller dylikt för rengöring.

Limmet är genomhärdat efter ca 24 timmar och gipsskiveväggen uppnår först då sina egenskaper med avseende på stabilitet, ljud och brand.