Att limma gipsskivor på stålregel

Nedanstående montageanvisning gäller för gipsskivor som limmas upp på stålregelstomme med montagelimmet GSL 600. Metoden är endast avsedd för icke-bärande innerväggar - mellanväggar, med högsta brandkrav EI 60.

Limning av gipsskivor med Montagelim GSL 600

Gipsskivor som limmas på stålstomme innebär snabbare montagearbete samt en mer ergonomisk arbetsmiljö.

Stomme

Till brandklassade väggar används skenor SK eller SKP och reglar R dB+ eller RH. Till icke brandklassade väggar kan förutom ovanstående även förstärkningsstål FSK och FR användas.

Montering av skenor

Underlaget skall vara jämnt och fast. Skenor skjuts, skruvas eller spikas fast, max s 600 mm, mot anslutande konstruktioner. Vid ljudkrav krävs även tätning i form av fogmassa eller torr fogtätning.

Montering av reglar

Regelavståndet skall vara max s 450 mm. Reglarna bör vara 15 mm kortare än vägghöjden. Reglarna behöver inte fästas i skenorna men för att säkra att regelns fläns inte viker in sig när skivan skruvas kan det vara en fördel att fästa regeln i skenan med en plåtskruv (typ TSS 15 L) eller fixertång. Mot anslutande byggnadsdelar fästes reglarna med infästning max s 600 mm. Vid ljudkrav krävs även tätning i form av fogmassa eller torr fogtätning.

Skivmontering

Användbara skivtyper

Norgips Normal 13 och Norgips Hård 13 med bredden 900 mm är användbara. Skivorna monteras stående med längdmåttet tillpassat så att de mäter 10-15 mm mindre än vägghöjden och bör monteras i riktning mot reglarnas öppning.

Skär till och passa in gipsskivorna före applicering av lim. Förbered för montage av 2-3 skivor åt gången. Applicera lim på stommen för 2-3 gipsskivor och fäst dem mot limmet, fäst sedan gipsskivorna med gipsskruv i ett och samma moment.

Applicering av lim

Montagelim GSL 600 appliceras enklast med Norgips batteridrivna fogspruta. Klipp eller skär av limkorven strax under manteln i ena änden, placera korven i fogsprutan, placera pipen på korven och skär upp ett hål på 3-4 mm i pipen. Vänd fogsprutan nedåt och skaka den en gång så att korven ansluter ordentligt mot pipen och minskar risken för läckage.

Åtgången på lim är helt beroende av vilken diameter det blir på limsträngen samt koordinationen mellan hastigheten på fogsprutan och hastigheten på montörens rörelser vid applicering av limmet.
Åtgången kan approximativt beräknas till mellan 6 och 10 m²/600 ml. Följande formel kan användas för att teoretiskt beräkna åtgången för en vägg med höjden H (m) och längden L (m) med reglar på s 450 mm och 900 mm breda gipsskivor: ((H x L) x 0,035) + (0,026 x L) ger åtgång i liter.

På den regeln som skivorna skarvas görs limsträngen vågig (rekommenderas, snabbare applicering och ger mindre åtgång) alternativt två raka limsträngar. På skenor och reglar utan skivskarv görs limsträngen rak. Den vågiga strängen bör ha ungefär 100 mm mellan topparna.

Skenor och reglar skall vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja för att uppnå bästa resultat. Rengör vid behov med T-sprit (röd), använd inte lacknafta eller dylikt för rengöring.

GSL 600 är genomhärdat efter 24 timmar och gipsskiveväggen uppnår först då sina egenskaper med avseende på stabilitet, ljud och brand.

 

Brandklassad vägg, EI60

Första lag gipsskivor

Fig. 1
Applicera lim på reglar och

skenor enligt Fig 1.

 

Montera gipsskivorna mot stommen med skarven på den första raka limsträngen vid väggstart (1), nästa skarv läggs på en vågig limsträng (2).

Fig. 2
Fäst gipsskivorna med gipsskruv för ett lag (typ S 25), 3 stycken i golv- och takskena och 3 st per 900 mm (h) på reglarna räknat från golvet och uppåt, se Fig. 2

Andra lag gipsskivor

Andra lagets gipsskivor monteras så skivskarvarna förskjuts i förhållande till första laget. Applicera direkt på första lagets gipsskivor, gör en vågig limsträng vid skarvarna i andra laget och gör en rak limsträng något förskjuten från centrum på andra lagets skivor, se Fig. 3.

Fig. 3

Observera att limsträngen inte läggs i försänkningen, lägg den några mm in på skivan från försänkningen.

Fäst skivorna med gipsskruv för två lag (typ S 38), 3 stycken i golv- och takskena, 3 st med start 450 mm (h/2) räknat från golv och sedan per 900 mm uppåt på reglarna, se Fig. 3.

Anm. Genom att fästa skruvarna fördelade enligt ovan minskas risken för eventuella utböjningar (tandning) av skivorna som annars kan uppträda mellan skruvraderna.

Ej brandklassad vägg

Ett eller två lag gipsskivor?

Applicering av lim och montering av gipsskivor utförs på samma sätt som för brandklassad vägg. Här krävs dock inte samma antal gipsskruvar. Gipsskivorna för lag 1 fästes här med 3 stycken skruvar i golv- och takskena och 3 st per 1200 mm (h) på reglarna räknat från golvet och uppåt. Gipsskivorna för lag 2 fästes här med 3 stycken skruvar i golv- och takskena, 3 st med start 600 mm (h/2) räknat från golv och sedan per 1200 mm uppåt på reglarna, se Fig 3.

Andra användningsområden

Fogning

GSL 600 går utmärkt att använda som fogmassa.
Efter genomhärdning, ca 24 tim, är GSL 600 övermålningsbar.

Limmontage av inbrottsplåt, bandstål m.m

Vid extra förstärkning av väggar med t.ex. inbrottsplåt, bandstål eller liknande kan GSL 600 med fördel användas för limmontage av dessa.

Limhantering

Limrester tvättas bort med tvål och vatten. Fogsprutan bör rengöras efter användning.

Tips!

För att undvika härdning av limmet i fogsprutans pip vid kortare avbrott i montagearbetet (upp till ca ett dygn) gör du så här:

  • Fyll en hink med 3-4 cm vatten
  • Placera fogsprutan i hinken med pipen nedåt i vattnet
  • Kontrollera mängden vatten, endast halva pipen skall täckas med vatten

Batteridriven fogspruta

Sladdlös fogspruta avsedd för både korvar och tuber upp till 600 ml. Reglerbar hastighet och försedd med droppfri mekanism, som ger en effektiv och precis användning.
  • 2 batterier ingår
  • Aluminiumrör standard
  • Patenterad droppfri mekanism
  • Patenterad automatisk frikopplingsfunktion
  • Reglerbar hastighet
  • Levereras i praktisk väska

Information om Montagelim, GSL 600

Lim avsett för montage av gipsskivor på stålprofiler och gipsskivor mot gipsskivor.
Innehåll
Vattenbaserat akrylatlim.Förpackning
0,6 l x 20 st.Lagring
Förvaras torrt, mellan +5 och +25C.TorktidCa.
24 tim vid 23oC, klibbfri efter ca. 30 min.
 

 

Produkten är ej hälso-, miljö-, eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som medför märkningsplikt enligt kemikalieinspektionens eller räddningsverkets regelverk.