Bygga mellanvägg – guide som hjälper dig steg för steg (Del 2)

Du kan själv bygga en mellanvägg med gipsskivor utan att ha stora förkunskaper. Vi vill i den här artikeln ge dig en guide hur du steg för steg går tillväga från planering till färdig vägg. Lycka till med projektet!

Att börja bygga din gipsvägg.

Du har ju sedan tidigare mätt upp väggens längd (se vår info i del 1 av denna artikel), men det kan vara läge att göra en kontrollmätning och att märka ut linjen där du ska fästa skenor genom att använda kritsnöre, lasermätare eller annat. Kapa sedan skenor i rätt längd med en plåtsax eller metallsåg. Skenorna fäster du med i golv och tak med skruv som är anpassad efter underlaget och med 60 cm mellanrum växelvis så att du får en sicksacklinje skruv. Då sitter skenan stabilt och bra. Det är också bra att loda skenorna från tak till golv så att du får en rak vägg. Du behöver en skena i det fall du ska bygga en påförings- schakt eller enkelvägg med ett eller två lager skivor. Är det en dubbelvägg (behövs ofta inte i hemmet) du ska bygga behöver du två skenor i bredd både i golv och tak. Montera i så fall skenorna med med tio mm. mellanrum. Vid montage mot annan gipsskivevägg fäster du skenan mot den väggen med skruv eller plugg. Är du osäker på vilken skruv som passar kan du fråga i bygghandeln.

Påförings- och schaktväggar

Enkelväggar

Dubbelväggar

Med skenor på plats är nästa steg att regla.

Stålreglar är lätta att hantera och montera. Du ska alltid ha reglar i ytterkanterna och sedan montera dem med 45 cm avstånd mellan reglarnas mittpunkt. Sannolikt får du inte exakt 45 cm mellan reglarna i slutet av väggen och då är det bättre med tätare mått mellan de två sista än med ett större avstånd. Sedan får du kapa till den sista gipsskivan för bra passning. Reglarna ska vara 10-15 mm. kortare än den totala vägghöjden. Vid dörröppningar monterar du förstärkningsreglar. Skivskarv bör ske minst 100 mm. in över dörröppning. Du fäster reglarna i skenorna med skruv eller med en fixertång och öppningen ska peka åt samma håll på alla reglar. Fäst först reglarna i underkant och kontrollera att de är vinkelräta med vattenpass innan du fäster dem i överkant. Vi har gjort en kort film om reglingen, den hittar du här och  vill du fördjupa dig i något kring hur du reglar för väggen hittar du vår montagehandbok här. Våra stålreglar har genomgångsöppningar för elkabel och behöver du dra el är det i detta läge du gör det. Vill du läsa lite mer om just eldragningen kan du göra det i denna artikel.

Vid dörröppning          Hörnregel                    Övre hörn

Montera gipsskivor på stålregel

Du bör använda skruvar beräknade för de olika skivtyperna, samt för stålreglar. Även i denna fråga finns bra hjälp att få i bygghandeln. Skruven försänks 0,5-1,0 mm in i skivan, observera att skruvhuvudet inte får bryta kartongen. Stående skivor ska monteras i riktning mot reglarnas öppning. Börja skruvningen i botten- eller toppsyll och uppåt/nedåt. Innan du börjar skruva är det dock dags att fylla utrymmet mellan reglarna med isolering om du tänkt att ha sådan. Vi föreslår stenull som har bra värmeisolerande egenskaper och står emot brand bra på ett bra sätt. Stenull finns i skivor och rullar där du handlar det andra. Använd en vanlig vass byggkniv när du passar till isoleringen mellan reglarna.

Kapa gipsskivor

Ibland behöver du kapa skivor för att få till rätt mått. Skär då igenom skivans kartong och ner en bit på ovansidan med en vass kniv, knäck sedan skivan och skär igenom kartongen på baksidan. Du kan använda en gipsvinkel eller dylikt för att få det rakt och fint. I det fall du behöver kapa i vinkel så föreslår vi att du använder en vass kniv till den längre delen och en fintandad såg till den kortare. Så stressar du skivan så lite som möjligt. Skivans höjdmått ska vara 10-15 mm. kortare än den totala vägghöjden mellan golv och tak.

Skruva gipsskivor

När du sen börjar skruva skivorna i reglarna ska du lyfta upp skivorna några mm. så att de ej ligger an mot golvytan. Använd en distans för ett konsekvent mått. Du ska fästa skivorna i reglarna med 200 mm. skruvavstånd i skivornas ytterkant och med 300 mm. i skivornas mitt. Det kan vara bra att om möjligt sänka hastigheten på skruvdragaren för att få ett precist resultat. Skruvens huvud ska som sagt ej gå igenom kartongen på gipsskivan. Om du ska bygga en tvålagsvägg behöver du se till att skivornas skarvar förskjuts minst 150 mm i höjdled samt en regels förskjutning i sidled. Vid tvålagsvägg behöver du planera montaget noga så att det yttre lagret ej skarvas i linje med dörr- och fönsteröppningar. Undvik även på enlagsvägg att få skarvar exakt i linje med dörröppningar eller fönsteröppningar. Nu kan du dra igång!

Vill du ha mer detaljerad hjälp för montage eller har tänkt att bygga en vägg med speciella krav kan du titta i vår mer omfattande montagehandbok. Längre ner på denna sida finns också en kort montagevideo vi gjort för att illustrera hur du bygger din gipsvägg.

 

Spackla gipsväggen

När du har satt eventuell isolering och skruvat upp dina gipsskivor är det inte så mycket kvar tills det att din vägg är klar. Lite spackling, lite slipning och lite städning. Sedan göra det snyggt med tapet eller färg.

Du behöver spackla skarvarna två gånger efter det att du fäst spackelremsan i en första påstrykning. Använd en spackelremsa i papp över det första lagret. Spackelremsan reducerar risken för sprickbildning i fogarna. Slipningen görs sedan med finkornigt slippapper. Var försiktig så att gipsskivornas kartongyta inte slits upp. Det kan vara bra att använda en putskloss med skaft och rörlig led. Med putsklossen är det lättare att arbeta, samtidigt som räckvidden ökar så att det är möjligt att från golvet putsa uppe i taket. Givetvis kan man också nöja sig med en vanlig kloss i en lagom storlek.

Torrputsning dammar ganska mycket. Dammet är i regel aldrig farligt, men kan upplevas obehagligt. Använd därför alltid andningsskydd. Oftast klarar man sig med en målarmask för engångsbruk. En del av lättspacklet som finns på marknaden idag orsakar damm som kan vara irriterande för ögonen. Tättslutande skyddsglasögon är därför att rekommendera.

Ett bra arbete avslutas med att ta bort slipdammet. Det går att använda sopborste, men en dammsugare eller en fuktig målarrulle är ett bättre alternativ. Sedan är du redo för färg eller tapet.

Kort om målning på gipsskivor

Det är lätt att måla på Norgipsskivor och man kan använda nästan alla typer av färg. Spacklade gipsskivor bör grundas över hela ytan innan de målas. Då slipper man skillnader i färgens jämnhet. Tänk på att använda en primer som passar gipsskivor.

Kort om tapetsering på gipsskivor

Gipsskivor är ett bra underlag för tapeter och liknande. Man kan tapetsera direkt på skivorna, men det rekommenderas att grunda först. Detta är speciellt viktigt när det gäller tunna tapeter. Grundmålningen gör det lättare att ta bort tapeterna när man skall tapetsera nästa gång.

Vi hoppas att du haft nytta av denna artikel. Lycka till med ditt projekt!

Vill du ställa någon kompletterande fråga till oss så finns vi på vår chat här på sidan under dagtid. Det går också fint med telefon eller e-post.

Film - bygg vägg med gips