Blixtsnabbt montage av skyddsklassade innerväggar

Efterfrågan på skyddsklassade väggar ökar. Inte minst för användning i offentliga miljöer. Därför har vi tagit fram inbrottssäkra Nail It Safety, ett unikt byggsystem för skyddsklassade innerväggar, som är testat och godkänt i både skyddsklass 1, 2 och 3.

Spika en skyddsklassad vägg

 

Nail It Safety är utvecklat med slutanvändarens trygghet i åtanke, men tack vare den effektiva och mycket ergonomiska spikningen innebär systemet många fördelar även för montören.

  • Enkelt montage med inbrottsgaller och spikning av Ultraboard i jämförelse mot skruvmontage av skiva och inbrottsplåtar som ska placeras
    omlott vid skarv
  • Minskad materialåtgång
  • Ergonomiskt montage
  • Tunnare väggar – ersätter dubbellagskonstruktioner

 

Godkänt i skyddsklass 1, 2 och 3

Nail It Safety är ett ett unikt byggsystem för skyddsklassade innerväggar, som är testat och godkänt på RISE i både skyddsklass 1, 2 och 3. Regel spikas till skena och genom utstansade hål i livet på regeln monteras ett inbrottsgaller i väggen. Den starka Ultraboard-skivan skarvas i fält och spikas till stommen med dyckertpistol.

 

Minskad materialåtgång – smart för miljön.

En minskad materialåtgång ger självklara miljöfördelar på flera plan, från produktion och lager till transport och hantering på projektet. Tack vare att skarvningen sker i fält minskar spillet av skivmaterial betydligt.

 

 

Detta är Nail It System

Nail It System omfattas av de två unika byggsystemen Nail It Safety och Nail It Indoor. Norgips har systematiskt riktat forskning och utveckling mot att förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan och reducera tidsåtgången vid montage. Norgips presenterar stolt dessa system som uppfyller både önskemål och krav för morgondagens montage. En revolution i vår branch.

Vi kommer gärna ut och visar hur det här systemet fungerar. Kontakta oss för en demonstration och titta gärna på vår korta film här nedanför.

Här hittar du en trycksak som berättar om detta system. Här hittar du en montageanvisning och här hittar du produkterna.

Nail it Safety

Här hittar du en film om vår skyddsklassade väg och hur du monterar den.