Att montera stålreglar

Här beskrivs montering av stålreglar, men träreglar kan användas på nästan samma sätt. Regelavstånden beror på bågens radie och om man skall montera skivor som är förböjda eller inte.

Se tabell 1. Reglarna fästes i båda sidor till golv- och takskenan med skruvar (TSS 15 L). Det kan bli nödvändigt att sätta upp extra reglar vid bågens ändar. Det gäller vid vertikal skivmontering och där täckningen skall göras i 2 lag.
Vid vertikal montering av hela skivor blir skarvarna förskjutna och extra reglar kan därför behövas. Montering i 2 lag. Skarvarna skall förskjutas från lag till lag och därför behövs extra reglar.
Skall skivorna böjas direkt mot en stålstomme måste man fästa bandstål ungefär mitt på reglarna för att undvika att de böjs ut under monteringen.