Bygga innervägg? Använd stålreglar

Att bygga en innervägg behöver inte vara svårt och kan ge ditt hem en helt ny karaktär. Vi rekommenderar att du använder dig av stålreglar i innerväggen. Det blir lättare att bygga då genom snabb montering, enklare hantering och lägre vikt. I den här artikeln får du tips och råd hur du gör och även två korta filmer som hjälper dig.

Så, det är dags att bygga en innervägg, eller mellanvägg som det också kan kallas? Vi föreslår att du använder dig av en stålregel att fästa gipsskivorna i. Det har bl a fördelarna att det går lättare, väger mindre och transporterar mindre ljud än en traditionell träregel. I stort sett alla våra gipsskivor går att använda till att bygga innerväggar med stålregel. De vanligaste gipsskivorna att använda är standardgipsskivan,
ultraboard samt brandskivan.

Överblick vid montage

1. Tak- och golvskena fästes per 400–600 mm.

2. Reglar max var 600 mm. Regelprofilerna har hål för installationer.

3. Första lagret skivor.

4. Andra – och följande – lager skivor förskjuts ett regelavstånd.
Eventuella skivskarvar i höjdled skall också förskjutas, min 300 mm.

5. Skruvar var 200 mm längs skivkanter och var 300 mm inne på skivan. Vid flerlagsbeklädnad kan avståndet i det / de innersta skivlaget ökas till ca 750 mm när väggen inte skall brandklassas.

6. Eventuell hålrumsisolering.

7. Tätning vid golv, tak och andra anslutningar.

8. Spackling över skarvar och skruvar.

9. Ytbehandling.

 

Det krävs ofta tätning vid väggarnas anslutning mot andra byggnadsdelar. Detta kan göras på två sätt. Antingen med PE-remsa och fogmassa eller med torr fogtätning. Till den första metoden köper du skenorna med PE-remsa eller motsvarande. Sådan duk kan också fås på rulle, bl.a. till tätning bakom reglar m.m. Vid flerlagsbeklädnad är det bäst att foga vid det innersta lagret. Till den andra metoden köper du både skena och regelprofiler med tätningslister av gummi. Stålprofiler med DM-list är ett komplett system för ljudtätning. Är du osäker på vad som är bäst för dig, ta kontakt med ditt lokala byggvaruhus eller ring oss så hjälper vi gärna till.

Montering av skenor för stålreglar

Underlaget bör vara jämnt och fast. Profilerna skjuts, skruvas eller spikas fast. Mot gipsskivetak fäster du profilerna mot den ovanliggande konstruktionen. Är inte det möjligt kan skenorna fästas direkt i gipsskivorna med hjälp av pluggar. Se mer om fästen i vår handbok. Till dubbelväggar med dubbel stomme skall skenorna fästas med min 10 mm avstånd.

Montering av stålreglar

De vanligaste regelavstånden är s 450 och s 600 mm, men andra avstånd förekommer också. Till mycket höga väggar och till väggar i våtrum används även mindre regelavstånd. Ofta behöver man inte fästa reglarna i skenorna, men profilerna går att fästas till varandra med hjälp av skruvar eller fixertång. Mot andra gipsskiveväggar fästes reglarna antingen till skivorna eller till stommen bakom skivorna. Använd pluggar till fäste i skivorna och skruvar till fäste i stommen. Mot andra väggar, pelare m.m. skjuts, skruvas eller spikas reglarna fast.

Hålrumsisolering

Hålrumsisolering görs ofta av ljudmässiga orsaker men i några av väggtyperna är det brandskyddsskäl som bestämmer isoleringen. Bara i några få fall skall man isolera av värmemässiga orsaker, t.ex. mellan ett garage och ett boningsrum. Ur arbetssynpunkt är det en fördel att vänta med isoleringen till dess den ena väggsidan står färdig med skivor.

Det finns mineralullsskivor i mått som passar till regelavstånden s 450 mm och s 600 mm (455 resp 610 mm), man kan även använda mattor. Mineralullen skall avpassas noga, den skall gå helt in i botten på reglarna och skall stå i spänn mellan dem. Mineralullen får inte pressa mot gipsskivorna, då detta kan medföra att väggytan bågnar. Använd därför inte mer mineralull än nödvändigt och aldrig i grövre tjocklek än regelbredden. I höga väggar – över 3500 mm – skall mineralullen säkras mot glidning. Detta kan åstadkommas genom att t.ex. använda isolerhållare.

Brandisolering av hålrum i gipsvägg

Till brandisolering av hålrum skall mineralull av föreskriven typ och tjocklek användas. Brandisolering av hålrum skall vara fasthållen. Det kan man t.ex. göra med hjälp av skruvar var 350 mm genom regelns botten. Ofta finns det krav om att hålrummet skall vara fyllt, och i alla brandklassade väggar skall hålrummet fyllas med stenull i de regelfack där eluttag eller liknande skall installeras.

Vi har tagit fram en film som du hittar här under. Den beskriver hur du monterar en mellanvägg med stålreglar.

Du hittar en film längre ner om hur du bäst monterar stålreglar. Här hittar du en film om hur du monterar hela väggen.

Vi har tagit fram en guide för hur du bygger din innervägg, den hittar du här.

Bygga med stålreglar

Här hittar du en kortare film om hur du monterar stålreglar.