Gips för väggar med böjda former

På grund av sin stora flexibilitet är Norgips gipsskivor lämpliga för både bågar och böjda former. Man kan använda 13 mm Normalskiva, men den speciella 6 mm Ytskivan är lättare att böja i radier ned till 300 mm. Andra skivtyper lämpar sig inte för böjning. Vägledningen gäller väggar, men samma metod kan användas till innertak, pelare m.m.

Fakta

  • Fuktade skivor är lättare att börja än torra. När skivorna har torkat behåller de den nya formen.
  • Vid större radier – över 2600 mm för 13 mm skivor och över 600 mm för 6 mm skivor – kan man böja skivorna direkt mot stommen. Vid mindre radier måste skivorna förböjas innan de monteras.
  • Det är något lättare att böja skivorna på tvären än på längden. Obs! Feltryck i Montagehandbok 6.0 2004, där det står tvärtom.
  • Vid mindre radier är vertikal skivmontering lättare, men det kan vara svårt att få vertikala skarvar jämna om inte skivorna förböjs.
  • Horisontell montering gör det lättare att spackla skarvarna, men är bäst för större radier.

 

 

Radie
ner till –

6 mm skiva 13 mm skiva
Fuktad Torr Fuktad Torr
Tvär-
böjd
Längs-
böjd
Tvär-
böjd
Längs-
böjd
Tvär-
böjd
Längs-
böjd
Tvär-
böjd
Längs-
böjd
3500 mm
3500-2600 mm
2600-2000 mm
2000-1500 mm
1500-1200 mm
1200-900 mm
900-600 mm
600-400 mm
400-300 mm
= Lätt att böja och montera skivorna Förböjning av skivorna
rekommenderas
= Möjligt att böja skivorna. Montering ska utföras försiktigt. Förböjning av skivorna nödvändigt
= Inte möjligt/ inte aktuellt

B Regelavstånd och ev uppklippning av skenflänsar

Radie Regelavstånd (mm) Skena klippt per
6 mm skiva 13 mm skiva
förböjd ej förböjd förböjd ej förböjd
Över 3500 mm 300 mm 300 mm 600 mm 300 mm 60 mm
3500 – 2600 mm 300 mm 200 mm 600 mm 200 mm 50 mm
2600 – 2000 mm 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 40 mm
2000 – 1500 mm 200 mm 150 mm 300 mm 150 mm 40 mm
1500 – 1200 mm 200 mm 150 mm 300 mm 30 mm
1200 – 900 mm 200 mm 150 mm 300 mm 30 mm
900 – 600 mm 200 mm 100 mm 300 mm 20 mm
600 – 400 mm 150 mm 15 mm
400 – 300 mm 150 mm 15 mm