Innertak system 7

Innertak El 60, nedpendlat med Norgips Brandskiva på stålprofiler
– Konstruktionsprincip och material

1. Väggskena SK 70 eller SK 95
2. Upphängning min. 0,8×25 mm bandstål el. motsvarande
3. Primärregel P 45
4. Sekundärregel S 25/85 eller S 45/85
5. Gipsskivor 2 lag Norgips Brand 15
6. Tätning Novatherm SP eller motsvarande tätningsmaterial
7. Spackling Norgips Spackelsystem
8. Ev. isolering Mineralull av rekommenderad typ och tjocklek
Fäste stål-mot-stål* Norgips skruv TSS 15 L eller THS 16 ZL
Fäste gips-mot-stål Norgips skruv S 25 till första lag
Norgips-skruv S 38 till andra lag
*) Fäste mellan sekundär- och primärregel kan också göras med Norgips sekundärbygel SB.

Avstånd

A. Upphängning max s 1200 mm
B. Primärregel max s 1200 mm
C. Sekundärregel s 400 mm
H1. Väggskena över innertak 30 mm
H2. Höjd, sekundärregel 25mm/45 mm
H3. Höjd, primärregel 45 mm

Underlag

Väggskena monteras mot alla väggar och ev. pelare. Profilens underkant läggs i plan till 30 mm (2 skivtjocklekar) över färdig innertakshöjd. Skenan skruvas, spikas eller skjuts fast per 400-600 mm. Mot gipsskivevägg skruvas skenan i väggreglarna.
Upphängningar skall vara av stål, min 0,8 x 35 mm bandstål eller liknande. Infästningen skall göras brandsäker. Upphängningarna monteras i primärreglarna med max 1200 mm avstånd i båda riktningarna. Upphängningarna placeras mitt emellan sekundärreglarna. Vid skarv av primärregel måste upphängning finnas inom 100 mm varför extra upphängning kan bli nödvändigt.

OBS! Upphängning och infästning skall dimensioneras. Hänsyn måste tas till om innertaket utöver sin egen vikt också skall bära installationer eller liknande.

Primärreglarna monteras med max s-avstånd på 1200 mm. De fästes mot upphängningarna med 2 st skruv och mot väggskenornas övre fläns med 1 skruv. Primärreglarna kan skarvas med en överlappning på min 200 mm, och med en upphängning vid skarvstället.Väg in reglarna till rätt läge med hjälp av vattenpass eller laser.

Sekundärreglarna monteras vinkelrätt mot primärreglarna med max s 400 mm. De fästes vid primärreglarna med 2 st skruvar i varje kryss, och med 1 st skruv till väggskenans nedre fläns. Fästet mot primärreglarna kan också göras med 2 st godkända fästbyglar i varje fästpunkt.

Beklädnad

Norgips Brand 15 i båda lag monteras på tvären mot sekundärreglarna med kortkanterna skarvade över en profil och så att skarvarna i de två lagen inte blir genomgående. Skivorna fästes vid sekundärreglarna och väggskenorna med 25 mm gipsskiveskruvar i första lag och 38 mm i andra lag.

OBS! Båda lagen måste fullskruvas. Det vill säga max 200 mm mellan skruvarna i varje profil i yttre laget. I första laget kan avstånden ökas till 300 mm.

Brandmässig tätning, nedersta skivlaget

 
Alla ej understödda skarvar skall tätas  Alla anslutningar skall tätas
 

I yttersta skivlagret skall alla skarvar som inte är understödda – dvs. alla långkantsskarvar – samt alla anslutningar mot väggar och pelare tätas med brandtätningsmassa. Alla skarvar och anslutningar i synligt skivlag skall spacklas efter Norgips Spackelsystem, se Spackling

Isolering

Ovanpå gipsskivorna kan man lägga in mineralull, men det är inte nödvändigt av brandmässiga skäl.