Norgips dBplus

dBplus - mellanväggar med stålstomme

Stål är ett material du kan lita på. Att bygga med stålprofiler är enkelt. Att bygga med Norgips dB+ gör det ännu enklare.

Vår egen ”allround” stålregel, Norgips dB+.

Som namnet antyder har Norgips dB+ i konstruktioner tillsammans med våra gipsskivor, mycket goda ljudtekniska egenskaper. I tillägg till det en stor fördel att den ersätter minst två regelvarianter. Något som förenklar arbetet på byggplatsen och innebär färre varianter på lagret.

Vi förenklar det enkla

Norgips standard stålregel dB+ har förbättrade ljudegenskaper – ett mervärde att uppskatta utan att det kostar något extra. En regel till flera syften.

EAN: Vi streckkodsmärker alla våra lagerförda standardlängder av Norgips dB+
– därmed blir hanteringen ännu enklare och mer kostnadseffektiv.

Speciallängd: När allt är gjort på förhand, går jobbet fort. Vi kan leverera dB+ tillsammans med gipsskivor i önskad längd. Detta betyder i praktiken mindre avfall, snabbare byggtid och lägre kostnader.

Ergonomi: Norgips dB+ har lägre vikt än andra stålprofiler.

Hanteringen blir lättare – från att reglarna bärs på plats tills att monteringen är avslutad.

 Fördelarna med Norgips Stålprofil är:

  • Lätt
  • Alltid rakt
  • Håller formen
  • Lätt att montera
  • Snabbt att montera
  • Ökar brandsäkerheten
  • Bra ljuddämpande egenskaper
  • Angrips inte av mögel och röta

Allsidigt väggsystem

Med Norgips Gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt och praktiskt, och omfattas av en mängd väggtyper med väldokumenterade egenskaper. Det blir lätt att välja den typ av vägg som behövs i det aktuella fallet.

De goda egenskaperna, kombinerat med snabbt och enkelt montage, har gjort Norgips väggsystem populärt, och med ett stort användningsområde.

Systemet lämpar sig också väl för renoveringsarbeten. Dessutom kan det användas till speciella konstruktioner som böjda väggar, röntgenavskärmning, inbrottsskydd m.m.

Dokumentation

Alla upplysningar om olika konstruktioner är baserade på gokännanden och erfarenheter. För att uppnå de beskrivna egenskaperna, är det nödvändigt att följa vägledningen för konstruktioner och detaljer. Det åligger emellertid fortfarande de som projekterar och monterar att skaffa sig nödvändig dokumentation inte bara till valda lösningar utan också för intilliggande byggnadsdelar. Vägledningen redovisar de mest förekommande väggtyperna på marknaden. För andra väggtyper och konstruktioner står Norgips personliga service till förfogande. Vägledningen ska ses som råd och service. Norgips påtager sig inget ansvar då denna service utnyttjas och fritar därför inte något ansvar från konstruktör, projektör eller entreprenör.

Flexibilitet

I mer än 40 år har Norgips väggsystem använts i alla typer av byggnader – både bostadshus, sjukhus, hotell, skolor, kontors- och industribyggnader. Systemet är flexibelt att arbeta med från projektering till eventuella om- och tillbyggnader. Dagens krav på att det ska vara enkelt att flytta och ändra väggar ger Norgips system ett försprång till tyngre väggkonstruktioner.

Valfri ytbehandling

Med sina skarvfria ytor ger väggar med Norgips Gipsskivor ett bra och stabilt underlag för alla typer av ytbehandling så som målning, tapetsering, kakling, laminering mm.

Bra inomhusklimat

Norgips Gipsskivor är miljövänliga. De består av rena material och avger inga skadliga eller obehagliga ämnen. Detta är en av anledningar av att Norgips Gipsskivor bl a används i byggen som ska vara särskilt allergivänliga. Skivorna tar upp svängningar i temperatur och luftfuktighet, vilket är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Man tar hänsyn till miljön under produktionen av skivorna genom låg energiförbrukning i förhållande till andra byggmaterial och återanvändning, -vinning sker i stor grad.

Mellanväggar

Väggar med Norgips Gipsskivor på stålregel omfattar ett antal genomarbetade väggtyper, vars egenskaper är utprovade i både teori och praktik. Det gör det enkelt att välja precis de väggkonstruktioner som behövs i varje enskilt projekt. Väggsystemet är också anpassat till renovering och moderningsering av befintliga väggar. Norgips Gipsskivor på stålstomme kan även användas till specialkonstruktioner som böjda väggar, inklädnad av platskrävande installationer, röntgenavskärmning, inbrottskydd och mycket annat.

Väggrupper

Väggtyperna samlade i väggrupper. En grupp omfattar väggtyper som hör samman konstruktionsmässigt. Konstruktionsbeskrivning finns för varje väggrupp. För varje väggrupp finns också en rad detaljlösningar för anslutning till de vanligaste förekommande vägg-, golv- och taktyperna.

Väggtyp

De vanliga väggtyperna är beskrivna på väggtypssidorna. Utöver dessa väggtyper kan andra väggar naturligtvis konstrueras, anpassade till de krav som gäller i varje enskilt projekt. Vår tekniska service står alltid till förfogande. Väggtypernas egenskaper finns dokumenterade genom prover, godkännande och lång erfarenhet.

Detaljer

Detaljerna är utformade så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper bibehålls vid anslutning med andra byggnadsdelar. Detaljernas utformning är baserad på lång erfarenhet som dokumenterats under mer än 40 år.

Konstruktion

Exempel: enkelvägg med 2 lag Norgips Gipsskivor på var sida om stålstommen.

Konstruktionsprinciper

1. Skenor vid tak och golv.

2. Reglar, R-regel min c 450 eller 600 mm.

3. Hål i båda ändarna av reglarna för installationer.

4. Första lag Norgips Gipsskivor, fäst med skruv c 500-800 mm, brandklassade väggar c 200 mm längs skivkanten och övrigt c 300 mm, alt. montage med lim GSL 600.

5. Andra lag Norgips Gipsskivor, förskjutet en halv skivbredd och fäst c 200 mm längs skivkanten och förövrigt c 300 mm alt. lim GSL 600.

6. Hålrumsisolering.

7. Spackling med spackelremsa över skarvar. Spackling över skruv.

8. Ytbehandling efter önskemål.

9. Ev. Ljudtätning.

Väggtyp och väggrupper

Exempel på väggtyper med stomme av 70 mm regelprofiler och beklädnad med 2 lag Norgips Gipsskivor.

Enkelväggar SE

Väggrupp 1 & 2

Väggtyperna i dessa grupper kan utföras med ett eller flera lag Norgips Gipsskivor på var sida om stommen. Enkelväggar kan utföras med eller utan isolering i hålrummet. Dessa väggtyper täcker de flesta förekommande krav på mellanväggar i flerfamiljshus, kontorsbyggnader och liknande.

Dubbelväggar SD

Väggrupp 3, 4, 5 & 6

Väggarna utförs med dubbel stomme, helt åtskilda från varandra med minst 10 mm mellan stommarna (se även respektive väggrupp). Det ger ännu bättre ljudisolering än väggar med enkel stomme. Beklädnad med 2 eller 3 lag Norgips Gipssivor och isolering i hålrummet. Dessa väggtyper används då kraven på ljudisolering är extra stora, och används också vid inbyggnad av t.ex. pelare, balkar och installationer.

Schaktväggar SE

Väggrupp 7 & 8

Dessa typer har endast skivbeklädnad i ett eller flera lag på den ena sidan av stommen, och kan utföras med eller utan mineralullsisolering i hålrummet. Schaktväggar används t.ex omkring större installationer. Dessa väggar kan även användas som påsalningsväggar vid t.ex renovering av befintliga mellan- och ytterväggar.