Tak & Bjälklag

Att bygga innertak och undergolv med Norgips gipsskivor innebär flera fördelar. Förutom brand- och ljudisolering bidrar gipsskivorna även med stabilitet och estetik.

 Innertak

Vid konstruktioner av innertak monteras Norgips gipsskivor på stålprofiler alternativt träreglar. Innertaket kan monteras med eller utan synliga skarvar och utan hänsyn till några modulmått. Anslutning till andra byggnadsdelar utföres enkelt. Att utforma byggnadens inre miljö är lika viktigt som att välja rätt exteriör och här spelar innertaket en viktig roll för hur det färdiga rummet kommer att upplevas.

Innertak med Norgips system kan göras installationsöppna rör, kanaler med mera kan dras fritt i utrymmet ovanför skivtäckningen. Armaturer kan oftast monteras direkt i skivan, undantaget är stora tunga armaturer som måste fästas i den bakomliggande konstruktionen.

Undertakskonstruktion av stålprofiler används främst till nedpendlande innertak. Innertak på Norgipsskivor och stålprofiler kan också användas som nedpendlande konstruktioner eller monteras direkt mot valv eller träbjälklag. Skivornas goda egenskaper har gjort att innertak på stålprofiler fått ett brett användningsområde. Systemet används i skolor, sjukhem, kontors- och butikslokaler samt andra stora byggnationer.

Klassificering

Norgipsskivor brinner inte och de typer som utnyttjas för innertak klassificeras enligt brandklass EI 30 eller EI 60. Norgipsskivorna skyddar konstruktionen mot brand och begränsar brandutvecklingen genom att kemiskt bundet vatten avdunstar och kyler elden när det förångas.

Fördjupa dig här

Flex undertakssystem

Undertaksprofilen Flex används där krav ställs på ett ljudisolerande och brandsäker tak under ett lägenhetsskiljande bjälklag av trä eller betong. Beklädnaden utförs vanligtvis med Norgips Normal 13 som monteras och spacklas samman till ett tätt och slätt tak.

Brandsäkert och ljudtätt

Med olika antal skivlag kan olika brandtekniska krav tillgodoses. Täta skarvar mot anslutande byggnadsdelar och spackling enligt Norgips spacklingsanvisning ger god ljudisolering både när det gäller luftljuds- och stegljudsisolering.

Enkel montering

Montaget är enkelt och beprövat med ett fåtal komponenter av galvaniserat stål byggs ett stabilt och rationellt underlag på vilket gipsskivorna snabbt och enkelt fästs med skruv och skruvdragare.

Fördjupa dig här