Underlag för innertak

Detta avsnitt handlar först och främst om olika underlagskonstruktioner, men här hittar du också viktiga upplysningar om hur man sätter upp skivorna. Du finner upplysningar om detaljer och andra projekteringsförhållanden under Tak & bjälklag. Innertak utförs i en rad skilda konstruktioner med underlag av stålprofiler eller av trä. I flera fall är konstruktionen dessutom beroende på vilken skivtyp som används.

Allmänna upplysningar

Underlaget

Underlaget för skivorna kan vara av stålprofiler eller av trä. Även vid montering mot träbjälkar odyl kan det ofta vara en fördel att använda stålprofiler. Underlaget bör alltid konstrueras så att skivorna kan monteras på tvären. Skall man montera flera lag gäller detta det sist monterade skivlaget. Kom också ihåg att planlägga arbetet så att skivornas kortkantsskarvar företrädesvis kommer att löpa vinkelrätt mot de största fönstren. Se till att få underlaget monterat så att skivorna inte skarvas i linje med större öppningar.

Montering av skivor

För montering i tak är en skivhiss till stor hjälp. Den når upp till över 3000 mm, och med förlängningsarm kan lyfthöjden ökas ytterligare. Det finns också tillbehör som gör det möjligt att vinkla hissen, så att den kan användas mot snedtak och dylikt utan att skivorna glider.

Även i taket är det bäst att börja fästa skivorna ungefär på mitten och arbeta sig ut mot sidorna.

Norgips Brandskiva

Norgips Brandskiva används när man har höga krav på brandmotstånd. Det finns också speciella regler för monteringen. s-avstånden för skivunderlaget är alltid max 400 mm oavsett antal skivlag. Till nedpendlat innertak EI60 skall man alltid använda 2 lag skivor. Skivskarvar och anslutningar skall utföras så att de uppfyller gällande brandskyddskrav.

Fästad mineralull

När det krävs mineralull för att uppnå brandskyddskrav, skall man alltid använda mineralull av föreskriven typ och tjocklek, och den måste fästas. Infästningen kan utföras med sekundärreglar på s 300 mm, med 2 mm ståltråd var 300 mm, eller med ståltrådsnät. Infästningen kan också göras med sekundärreglar och vanligt s-avstånd på 600 mm med ståltråd mitt emellan profilerna. Vid skivmontage direkt mot bjälklag måste infästningen göras med ståltråd eller ståltrådsnät.

De viktigaste reglarna för innertak är primär- och sekundärreglar. Sekundärregeln används närmast mot skivorna.

Fäst sekundärregel på s 300 mm.

Fäst varje sekundärregel på s 600 mm och
2 mm ståltråd på s 600 mm. Detta ska ge
ett samlat s-avstånd på 300 mm.

Flex undertakssystem

Undertaksprofilen Flex används där krav ställs på ett ljudisolerande och brandsäker tak under ett lägenhetsskiljande bjälklag av trä eller betong. Beklädnaden utförs vanligtvis med Norgips Normal 13 som monteras och spacklas samman till ett tätt och slätt tak.

Brandsäkert och ljudtätt

Med olika antal skivlag kan olika brandtekniska krav tillgodoses. Täta skarvar mot anslutande byggnadsdelar och spackling enligt Norgips spacklingsanvisning ger god ljudisolering både när det gäller luftljuds- och stegljudsisolering.

Enkel montering

Montaget är enkelt och beprövat – med ett fåtal komponenter av galvaniserat stål byggs ett stabilt och rationellt underlag på vilket gipsskivorna snabbt och enkelt fästs med skruv och skruvdragare.

Läs mer här.