Väggar med öppningar, skjutdörrar och hörn

I väggar med trästomme utnyttjas stommen också till fäste för dörrkarmar mm. Håll ett lämpligt avstånd till karmen, så att det blir plats för kilar och eventuell drevning.

Använd materialet smart

Planering ger mindre spill

Använd spillbitarna i första laget. Antingen som överstycken vid dörrar eller som över- och understycken vid fönster. De kan också användas som anpassningar i vägg- och takbeklädnadens första lag. Undvik skarvar i kant med öppningen i yttersta lagret. En speciell skarvplåt hindrar sprickbildning då skarven ligger i kant med öppningen.

Skarvplåten fästes med dubbelhäftande tejp på reglarna och gipsskivorna skruvas in i skarvplåten.

 

Dörröppningar

I väggar med trästomme utnyttjas stommen också till fäste för dörrkarmar mm. Håll ett lämpligt avstånd till
karmen, så att det blir plats för kilar och eventuell drevning. Väggar med stålstomme måste förstärkas från golv
till tak vid dörröppningarna, antingen med hjälp av blindkarmar eller förstärkningsreglar. Se exemplen. Vid stora
belastningar används alltid förstärkningsreglar eller någon annan lösning som ger tillräcklig styrka.

 

1. Vanliga reglar
2. Förstärkning i väggar med stålreglar: Blindkarm eller förstärkningsregel
3. Skenprofil i väggar med stålstomme
4. Ev. skarvplåt

I väggar med stålstomme används lämpligen öppningsskena SKU som överliggare, alternativt görs
dörröverliggaren av en skenprofil. Flänsarna klipps upp, så att profilen kan vikas. Sidostyckena bör vara min
100 mm.

 

Två exempel på förstärkning med blindkarm i vägg av stålstomme. Här med blindkarmen placerad inne i stålregeln, och nedanför med blindkarmen placerad direkt mot dörröppningen. I båda fallen fästes blindkarmen mot både golv och tak. Skivorna fästes både till regel- och skenprofil och till blindkarmen.

Exempel på förstärkning med förstärkningsregel. Används alltid där dörren kommer att medföra stora belastningar. Förstärkningsregeln skall fästas vid både golv och tak med hjälp av förstärkningsklammer eller vinkelbeslag.

Blindkarmar och förstärkta reglar fästes vid golv och tak med hjälp av vinkelbeslag. Till förstärkningsreglar finns det speciella klammer. Fästet skall utföras genom skenan.

Fäste av vinkelbeslag skall göras i skenan vid golv och tak.

Om man skall bygga in tunga dörrar i väggar som förs in genom ett nedpendlat innertak, kan det bli nödvändigt att styva upp väggen. Detta för att undvika vibrationer i innertaket. Avstyvningen görs med en förstärkningsprofil, en kraftig läkt eller liknande, som monteras motsatt dörrbladet.

Avstyvningen –

1. – utförs på väggsidan motsatt dörrbladet.

Skjutdörrar

Konstruktionsförslag

Skjutdörrar kan byggas in i såväl enkel- som dubbel- eller schaktväggar. Hålrummet i väggen där dörren ska löpa skall i regel vara 100–120 mm. Här ett exempel på hur man bygger in skjutdörr i en vägg med stålstomme.

I den del av väggen där dörren ska löpa är det oftast inte plats för standardreglar. Istället används sekundärreglar S 25/85 som monteras med ett s-avstånd på 300 mm.

Man bör använda förstärkningsreglar, FR, vid dörrens avslutningar både inne i väggen och själva dörröppningen. Använd förstärkningsreglar i dörröverliggaren.

1.

Förstärkningsregel FR 120 vid dörrens avslutningar. Regelns bredd skall vara samma som väggens hålrum t.ex. 120 mm.

2.

 

 

Dörröverliggare utförd av förstärkningsregel FR 70. Denna profils bredd skall vara 50 mm mindre än väggens hålrum (så S 25/85 bygger 2×25 mm). I detta exempel 70 mm.
3. Sekundärregel S 25/85 med s 300 mm
4. Reglar R 120

Fönsteröppningar

Öppningar runt fönster görs enligt samma princip som dörrar. Spillbitarna från fönsteröppningarna kan bli till ganska stora mängder gips. Det lönar sig därför att planera så att detta kap inte går till spillo.

Av erfarenhet vet man att det ofta kan bli problem med att fästa gardinstänger och liknande vid fönstren. Undvik problemen, sätt in en läkt, plåt eller en kloss på det ”känsliga” stället i stommen bakom skivorna.

Ex. sätt in en kloss eller en läkt i de övre hörnen av fönsteröppningen för fäste av beslag till gardiner mm.

Monteringen av skivor i innertak bör helst planeras så att kortkantsskarvarna i det synliga laget löper vinkelrätt mot de största fönstren. Detta gör man på grund av att kortkantsskarvarna kan vara svåra att spackla perfekt, och att småfel kommer att synas mindre om ljuset faller längs med sådana skarvar.

Vid större fönster bör skivorna i taket monteras med kortkanterna vinkelrätt mot öppningarna.

Andra öppningar

Andra öppningar, för takluckor mm. görs på samma sätt som för dörrar och fönster. I nedpendlat innertak på stålprofiler kan öppningar t.ex. göras med skenprofiler som monteras i egna upphängningar. Skenprofilerna kan stagas upp med träblindkarmar.

Öppning i nedpendlat innertak av stålprofil, med eller utan blindkarm.

Till mindre öppningar och hål, t.ex. för kontroll av installationer, finns det färdiga inspektionsluckor. De monteras direkt i skivorna med hjälp av medföljande fästprofiler.

Inspektionsluckor monteras direkt i skivorna.

Hörn och anslutningar

Vägghörn och övergångar i innertak kan göras på många olika sätt, men några punkter är viktiga:

  • Kapade kanter bör helst placeras vid hörnen för att man skall kunna montera övriga skarvar spackelkant mot spackelkant.
  • Vid beklädnad i flera lager ska skarvarna förskjutas.
  • Utvändiga hörn skall förstärkas med hörnskydd.
  • Invändiga hörn skall spacklas med spackelremsa.

Hörn och övergångar kan konstrueras på många olika sätt.
De viktigaste punkterna är:

1. Växling av skivorna. Kapade kanter i hörnen, så att övriga skarvar ligger spackelkant mot spackelkant.

2. Hörnskydd.

3. Spackelremsa som läggs in under spacklingen.

Hörnskydd HS 29

Hörnskydd fästes med hjälp av fästverktyg eller med skruv.

Hörnskydd fästes med hjälp av fästverktyg som pressar små piggar från skyddet in i skivorna. Fäst skyddet varje 150 mm. Hörnskyddet kan  naturligtvis också fästas med skruv.

Vid anslutningar mot väggar i andra material, mot dörrar, golv osv kan skivorna avslutas med avslutningslist J 13. Det ger snygga och exakta avslutningar, något som är en fördel vid anslutning mot ojämna ytor.

Skyddet pressas in över skivkanterna innan skivorna monteras och kan  säkras efteråt med några få skruvar. Det är viktigt att den högsta flänsen vetter ut mot rummet.

Avslutningslist

Avslutningslist  används till vägg- och takavslutningar. Ger snygg och exakt anslutning mot ojämna väggar. Går också bra vid takavslutning med skugglist. Fogen kan ev. fyllas med fogmassa.