Våtrumssystem Humid – Golv

Gipsskivor utgör ett stabilt och böjstyvt underlag för tätskikt och golvbeläggning i våtrum vid konstruktioner med träbjälklag.

Träbjälklag

Träbjälklag utförs vanligen med balkar på s 600 mm och med en 22 mm golvspånskiva (typ P5) tvärs reglarna. För att uppnå en erforderlig böjstyvhet hellimmas Norgips Humid Board 15 på golvspånskivan med Ardex S 48 eller motsvarande.

Innan limning skall Humid Board förbehandlas med primer, typ tixotrop (t.ex. Ardex P3), på undersidan. Även ovansidan skall primas om cementbaserat spackel skall appliceras.

Ovansidan skall alltid spacklas eller förses med ett tryckutjämnande skikt. Matta eller liknande ytskikt skall inte läggas direkt på skivan utan ett spackelskikt emellan på 5-10 mm (beroende på typ av golvspackel).

Norgips Humid Board 15 läggs i samma riktning som spånskivorna, dvs. tvärs reglarna. Golvspånskivor har breddmåttet 600 mm och Humid Board breddmåttet 900 mm, vilket medför att skivornas långkantskarvarna regelbundet (var tredje golvspånskiveskarv) linjerar varandra. Våra provningar visar att detta inte utgör något hinder, utan man kan montera skivorna oberoende av långkantskarvarnas placering.

Kortkantskarvar på Humid Board bör undvikas. Om det inte går att undvika så bör de förskjutas minst 600 mm.

Konstruktion

 
  1. Träreglar med centrumavstånd max s 600 mm
  2. 22 mm Golvspånskiva typ P5, monteras enligt leverantörens anvisningar tvärs reglarna.
  3. Ardex S 48, hellimmas med en tandad spackel, 6-8 mm.
  4. Norgips Humid Board 15 (primad på undersidan innan limning) monteras tvärs reglarna.

Tätskikt

I utrymmen med vattentätaskikt (VT) skall ett tätskiktsystem med ett genomgångsmotstånd på minst 1×106 s/m appliceras. Godkända tätskiktsystem finns på www.bkr.se och www.gvk.se.

Golvbrunn

Vid installation av golvbrunn skall denna förankras fast i bjälklaget. Den skall ej svikta eller rubbas om man kliver på den. Golvbrunen skall monteras med sin övre kant i nivå med färdigt undergolv. Vid anslutning av tätskikt skall den för montageförfarandet ansvariga leveratörens anvisningar följas.

Golvvärme

Det kristallbundna vattnet i en gipsskiva torkar ut om skivan utsätts för ihållande temperaturer över 50ºC. Därför ska inte ett värmegolv installeras under fast inredning då temperaturen lokalt kan bli för hög där. Dessutom ska inte spackelskikt vara för tunt ovan en värmekabel eftersom det lättare spricker. Humid Board tål som mest en relativ fuktighet på 90% kontinuerligt. Man ska vara noga med tätskiktet för att förhindra fuktskador. Det finns flera tillverkare av värmegolv. Följ deras anvisningar noga för bästa resultat. I huvudsak finns det värmegolv med elkabel eller vattenburen golvvärme.

Konstruktion

 Del  Material Åtgång per m2
 Reglar/bjälkar av trä Tvärsnitt som klarar kraven i BKR kap 5:323 samt BBV 07:1 5.7.2 Golv, avstånd mellan reglar max 600 mm Bredd / 0,6 x längd (m)
 Golvspånskiva Bredd 600 mm, typ P5, skruv och lim enligt tillverkare 1,0 m2
 Högflexibelt lim Ardex S48 5 kg
Ardex S48 25 kgFör andra typer av lim se vår limguide
ca 1,5 kg
 Golvgipsskiva Norgips Humid Board 15 1,0 m2
 Primer Av typen toxiotrop för över- och undersida av Humid Board vid använding av Ardex S48. ca 0,2 liter