LB – Ljudbygel

Används tillsammans med sekundärregel
för att förbättra stegljudsisolering av bjälklag.

Kategori:

Beskrivning

Benämning

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

LB