Våtrumssystem Humid – Väggar

För att garantera att fuktspärrarna förblir vattentäta under byggnadens livstid är det viktigt att väggarna är styva och stabila och att alla anslutningar är rätt utförda. Det är många saker som skall fungera tillsammans i ett våtrum. Arbetet måste därför utföras enligt gällande beskrivningar och anvisningar och planläggas på ett sådant sätt att de enskilda momenten inte kommer i konflikt med varandra.

Väggstomme

Stommen dimensioneras för varje tillfälle och består av stålprofiler och träreglar. Norgips rekommenderar stålstomme till väggar mot våtrum.

Det finns många fördelar med stålstomme avseende montage och ergonomi. I våtrumsväggar minskas mängden fuktkänsligt material i väggkonstruktionen. Stålstommen bör alltid vara minst 70 mm.

Skivor

För att få en säker och stabil konstruktion som underlag för tätskikt rekommenderas 2 lag Norgips Humid Board 13 till våtrum. En 2-lags konstruktion ger ett stabilare underlag för t.ex. upphängning av inredning och det tillför också väggen stabilitet vid t.ex. genomföringar.

Väggkonstruktion med 1 lag gör väggen känsligare för rörelser och instabilitet vid infästningar och genomföringar. Om endast 1 lag monteras bör extra förstärkning göras i stommen för infästningar och extra noggrannt utförande vid genomföringar.

Genomföringar och upphängningar

Alla hål för upphängningar måste utföras så att det vattentäta skiktet skadas så lite som möjligt. Genomföringar och upphängningar bör undvikas i områden med stor vattenbelastning.

Användningsområde och rekommenderade konstruktioner

 Belastning  Utrymme  Täthets-
klass
 Stomme  Skivor (minst antal lag)  Väggtyp

Normal/

Bostäder

 

 

 Bad- & dusch
-utrymmen
 VT  s 450 mm  2 lag Norgips Humid Board 13
alt.
1 lag Norgips Humid Board 15
SE R70 HB2/2 M45 s 450
alt.
SE R70 HB1/2 M45 s 450
 s 300 mm  1 lag Norgips Humid Board 13

 

SE R70 HB1/2 M45 s 300

 Toalett

Tvättstuga

 

 VA  s 450 mm  2 lag Norgips Humid Board 13
alt.
1 lag Norgips Humid Board 15
SE R70 HB2/2 M45 s 450
alt.
SE R70 HB1/2 M45 s 450
 s 300 mm  1 lag Norgips Humid Board 13 SE R70 HB1/2 M45 s 300
 Ouppvärmda
utrymmen
 VA  s 300 mm  1 lag Norgips Humid Board 13 SE R70 HB1/2 M45 s 300

Stor/

Lokaler

 

 Bad- & dusch
-utrymmen
 VT  s 450 mm  2 lag Norgips Humid Board 13 SE R70 HB2/2 M45 s 450

 Toalett

Tvättstuga

 VA  s 450 mm  2 lag Norgips Humid Board 13
 alt.
1 lag Norgips Humid Board 15
SE R70 HB2/2 M45 s 450
alt.
SE R70 HB1/2 M45 s 450
 Ouppvärmda
utrymmen
 VA  s 300 mm  1 lag Norgips Humid Board 13 SE R70 HB1/2 M45 s 300
 s 450 mm  1 lag Norgips Humid Board 15 SE R70 HB2/2 M45 s 450

Väggrupp 4

Konstruktionsprincip:
1. Skenor mot golv och tak.

 

2. Reglar s 450 mm (alt. s 300 mm)
3.

2 x 13 mm Norgips Humid Board mot våtrummet (alt. 1 x 13 mm vid s 300 mm)

2 x 13 mm Norgips Normal skiva mot torrt utrymme.

4.

1 x 45 mm mineralull i hålrum. Ej nödvändig för 35 dB vägg och för

40 dB vägg med hålrum >= 70mm.

5. Ljudtätning mot gipsskivekonstruktioner: Spackling med spackelremsa på vägg mot torrt utrymme. Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna mot en vägg-sida.

Konstruktion

Väggtyp

SE R/A70 2/2

SE R/A95 2/2

SE R/A120 2/2

Åtgång/mvägg (2,5m)

Skena med torr

fogtätning

SKT 70/55 SKT 95/55 SKT 120/55 0,8 m
Reglar R 70 R 95 R 120 2,7/1,7 m

Skenor/Reglar mot anslutande

vägg med torr fogtätning

SKT/RT 70 SKT/RT 95 SKT/RT 120

1 styck per

anslutning

Hålrums-

isolering

Brand Ej nödvändig 0 m2
Ljud 1 x 45 mm mineralull. Ej nödvändig för 35 dB vägg och ej för 40 dB vägg med hålrum min 70 mm. 1,0 m2
Gipsskivor Typ 13/15 mm Norgips Humid Board mot våtrummet, 13 mm Norgips Normal 13 mot torrt utrymme 2,0 m2
Antal 2 lag på varje sida
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassadade väggar 13/10 stk.) Till brandklassad vägg – 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning. 38/30 styck
Ljudtätning

Fogmassa längs en väggsida.

Bara nödvändig för 40 dB, 44 dB och 48 dB vägg. Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används.

0,11
Spackling Spackelmassa (endast mot torrt utrymme) 1,3/0,8 kg
Norgips Spackelremsa 3,2/2,0 m

Generella montageanvisningar

 

Ytterväggar i våtrum med VT skikt

 Yttervägg med plastfolie

Om fuktkänslig skiva används (Norgips kartongklädda gipsskivor) bör ånggenomgångsmotståndet vara 1 500 000 s/m för att minska risken för fuktskador.

Om en mera fukttålig skiva används (Norgips Humid Board) som underlag för ett rollat tätskikt istället för en fuktkänslig skiva bör tätskiktets ånggenomgångsmotstånd vara 1 000 000 (s/m) för att undvika fuktskador. Skälet till detta är att det alltid finns risk för mikrobiell påväxt på skräp på skivan vilket motiverar kravet på ett relativt högt ånggenomgångsmotstånd.

 Yttervägg utan plastfolie Om plastfolien avlägsnas i väggkonstruktionen bör följande tre kriterier uppfyllas för att undvika fuktskador i väggens utsida:

  • Ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet bör vara 1 000 000 (s/m).
  • Konstruktionens lufttäthet måste säkerställas. Om detta sker med en ångbroms skall denna placeras på väggens varma sida.
  • Vindskyddet skall vara diffusionsöppet (helst lägre än 10 000 s/m). (Norgips Utvändig X9 och Weather Board)

 

Källa: SP RAPPORT 2006:46, Jansson, www.ri.se