AP – Akustikprofil

Förbättrar ljudisolering, t.ex. stegljudsisolering i bjälklag och förbättrad luftljudsisolering i träväggar.

Kategori:

Beskrivning

Höjd: 25 mm

Beteckning

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

AP

3600 88