Tips och råd för montering av gipsskivor

Till gipsväggar kan man använda både liggande och stående montage. I tak bör skivorna monteras på tvären mot underlaget. Ljusinsläppet bestämmer montageriktningen. Skivkanterna läggs tätt intill varandra, de skall inte pressas eller stötas hårt samman. Alla kortkanter fasas av.

Infästning av gipsskiva mot regel.

Mot stålreglar används skruv. Även mot trä rekommenderas skruvmontage.

Skruvmontering av gipsskiva.

Du bör använda skruv som är avsedd för de olika skivtyperna samt för stål- eller trästomme. Använd skruvdragare som försänker skruvarna 0,5–1,0 mm. Kartongen får ej skadas. Skruvarna skall sättas min 10 mm från skivkant med kartong och 12–15 mm från kanter utan kartong. Skruvlängden ska vara gipstjocklek + 20 mm in i träregel eller + ca 10 mm genom stålregel. Vid användning av torr fogtätning behövs ytterligare ca 7 mm. Detta gäller om ej skruvtillverkaren föreskriver annat.

Montering av långa gipsväggar

Vid montering av längre kontinuerliga väggar bör man montera reglarna efterhand som man monterar gipsskivorna. Gipsskivor har toleransmått – 3 mm vilket gör att alla skivor inte är exakt 1200/900 mm breda. Beaktar man inte gipsskivans breddmått och monterar alla reglar före montering av gipsskivor riskerar man att efter ett antal meter att ”missa” regeln. Detta är extra känsligt vid montering på stålreglar med smala flänsar.
Se även här för hur du undviker sprickor.

Fästavstånd

Se aktuell konstruktion under Projektering.
(1) Vid montage av Norgips Kortplank på tvären av underlaget reduceras avstånden till 200 mm.

Montering av flera lager skivor

Samtliga skivlag skall fästas i regelstommen vid skruvat montage oavsett skivtyp.

För brandklassade konstruktioner skall samtliga skivlag skruvas fullt, s 200/s 300 mm mellan var skruv. För icke-brandklassade konstruktioner behöver endast yttersta skivlaget skruvas fullt, s 200/s 300 mm mellan varje skruv. För första skivlaget kan avståndet ökas till s 750 mm på väggar och s 500 mm i tak.

Vid montering av träbaserade skivor bakom gipsskivor skall gipsskivorna skruvas i stommen. Norgips avråder från användning av träbaserade skivor direkt bakom gipsskivor, använd istället vårt kortlingsbeslag. Se Upphängning på väggar

 

VÄGGAR

Liggande montage

 Brand och 1 lager

 

Kortkantsskarvar understöds och förskjuts. Vid flera lager skall även långkantsskarvar förskjutas, minst 300 mm. Brandklassad vägg med 1 lager skivor: Alla skarvar skall understödjas med T-kortling eller motsvarande. Läkt är nödvändig.  

Stående montage

Långkantsskarvar understöds och skall förskjutas när man monterar flera lager. Eventuella kortkantsskarvar förskjuts med minst 300 mm och understöds. Vid flera lager är understöd av kortkantsskarvar inte nödvändigt.

TAK

Skarvar/Släpljus

1 lager på tvären

Om möjligt bör man planera monteringen så att kortkantskarvarna i det synliga skivlaget löper parallellt med ljusinsläppet i de största fönstren. Kortkanter skall understödjas och förskjutas.

1 lager på längden

Flera lager

Långkanter understöds och kortkantsskarvar förskjuts. Lägg märke till att vid 1 lager skivor på längden är avståndet mellan läkten max 300 mm. Kortkanterna bör skarvas över kortling, t.ex. T-60.
Alla skarvar förskjuts. Man kan byta riktning från skivlager till skivlager. Sista lagret bör monteras på tvären mot underlaget. Alla tvärmonterade kortkanter skall understödjas. Max 450 mm mellan läkten. Om yttersta lagret monteras längs läkten bör kortkanterna skarvas över kortling, t.ex. T-60.

BÅDE VÄGGAR OCH TAK

Försänkning mot försänkning

Aldrig i kors!

Skivor med försänkta långkanter bör monteras med försänkning mot försänkning. Placera företrädesvis kapade kanter vid avslutningar och hörn. Kom ihåg att kortkanter och kapade kanter måste avfasas innan montage eller monteras med 23 mm springa där de placeras i skarvar som skall spacklas. Skivorna får inte monteras så att skarvarna bildar kors.
OBS! Detta gäller ej Norgips Plan, se särskilda anvisningar.

Öppningar

Se ”Tips och Tillägg” här Se ”Tips och Tillägg” här

 

Här hittar du vår montagehandbok.

Såhär monterar du gipsskivor

Den här filmen ger dig en enkel steg-för-steg-hjälp i hur du kan montera våra gipsskivor.