Väggsystem med trästomme

Val av väggrupp

Väggrupp väljs m a p brand och ljudkrav:

– Brandklass (brandmotstånd i minuter)
– Ljudklass (ljuddämpning i dB), värdena avser regelavstånd c 600 mm

Läs om brandkrav
Lär om ljudkrav

Brand-

klass

Ljud-klass
R’w
Väggtyp Tjock-lek/
Hålrum
mm
Snitt Vägg-grupp
1 2 3 med
isolering
utan
isolering
EI

30

 30/35 dB TE70 1/1 M45 TE70 1/1 M0 95/70 1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 70 mm trästomme, 35 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva
EI

30

REI

15

R15 30/35 dB TE95 1/1 M45 TE95 1/1 M0 120/95 1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, 35 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva
EI

60

REI

30

30/35 dB TE70 1B/1B M45 TE70 1B/1B M0 100/70 1
Konstruktion
15 mm Norgips Brand skiva, Min 70 mm trästomme/ kortling i bärande vägg, 35dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 15 mm Norgips Brandskiva.
EI

60

REI

30

R30 30/35 dB TE95 1B/1B M45 TE95 1B/1B 125/95 1
Konstruktion
15 mm Norgips Brand skiva, Min 95 mm trästomme/kortling i bärande vägg, 35dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 15 mm Norgips Brandskiva.
EI

30

REI

30

R15 35 dB TE95 1/1 M utfyllt 120/95 1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, Hålrum utfyllt med fasthållen hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva
EI

60

REI

30

35/40 dB TE70 2/2 M45 TE70 2/2 120/70 1
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 70 mm trästomme, 40 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva
EI

60

REI

30

R30 35/44 dB TE95 2/2 M45 TE95 2/2 145/95 1
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, 44 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva
EI

60

REI

60

 

R60
44
dB
35/44
dB
TE120 2B/2B M45 TE120 2B/2B 180/120 1
Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brand skiva, Min. 120 mm trästomme/kortling i bärande vägg, 44 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 15 mm Norgips Brand skiva.
EI

 60

REI 30 R30 48 dB TEA95 2B/2B M45 170/120 2
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, 95 mm trästomme med akustikprofil AP, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva.
EI

60

REI

30

* 55 dB TDD70 2/2 M utfyllt 210/1601 3
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd, Kortling i bärande vägg, 2 x 75 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva
EI

90

REI

60

* 55 dB TDD70 2B/2B M utfyllt 220/1601 3
Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brandskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd
Läkt i bärande vägg, Hålrumsisolering: 2 x 75 mm, 2 x 15 mm Norgips Brandskiva
EI

90

REI

30

* 60 dB TDD70 3/3 M utfyllt 235/160 3
Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Hålrumsisolering: 2 x 75 mm, 3 x 13 mm Norgips Normalskiva
EI

120

REI

60

* 55 dB TDD70 2B/2B M165 226/1661 3
Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brandskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Utfyllt med fasthållen hålrums-isolering,
2 x 15 mm Norgips Brandskiva
EI

120

REI

60

* 60 dB TDD120 3/3 M265

 

341/2661 3
Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Min 2 x 120 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Utfyllt med fasthållen hålrums-isolering,
3 x 13 mm Norgips Normalskiva

Typöversikt, Påsalnings- och Schaktväggar

TE45 1/- M45 TE45 1/- 58/45 1
Konstruktion
1X13 mm Norgips Normalskiva, min 45 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm mineralull.
EI
30
30 dB TE70 2/- M45 TE70 2/- 95/70 1
Konstruktion
2×13 mm Norgips Normal, Min 70 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering. Brandklass gäller endast fråm skivsidan
EI
60
30 dB TE70 2B/- M45 TE70 2B/- 100/70 1
Konstruktion
2×15 mm Norgips Brand, min 70 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering. Brandklass gäller endast fråm skivsidan
1. Avskiljande, ensidig brandpåverkan

2. Avskiljande och bärande, ensidig brandpåverkan

3. Bärande, tvåsidig brandpåverkan

  1. Hem
  2. Kunskapsbank
  3. Vägg
  4. Väggsystem med trästomme

Hjälpte den här informationen dig?

Relaterade sidor