Väggsystem med trästomme

Val av väggrupp

Väggrupp väljs mha. brand och ljudkrav:

– Brandklass (brandmotstånd i minuter)
– Ljudklass (ljuddämpning i dB), värdena avser regelavstånd c 600 mm

Läs om brandkrav
Lär om ljudkrav

Brand-

klass

Ljud-klass
R’w
Väggtyp Tjock-lek/
Hålrum
mm
Snitt Vägg-grupp
1 2 3 med
isolering
utan
isolering

EI

30

 30/35 dB TE70 1/1 M45 TE70 1/1 M0 95/70 1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 70 mm trästomme, 35 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva

EI

30

REI

15

R15 30/35 dB TE95 1/1 M45 TE95 1/1 M0 120/95 1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, 35 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

30

30/35 dB TE70 1B/1B M45 TE70 1B/1B M0 100/70 1
Konstruktion
15 mm Norgips Brand skiva, Min 70 mm trästomme/ kortling i bärande vägg, 35dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 15 mm Norgips Brandskiva.

EI

60

REI

30

R30 30/35 dB TE95 1B/1B M45 TE95 1B/1B 125/95 1
Konstruktion
15 mm Norgips Brand skiva, Min 95 mm trästomme/kortling i bärande vägg, 35dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 15 mm Norgips Brandskiva.

EI

30

REI

30

R15 35 dB TE95 1/1 M utfyllt 120/95 1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, Hålrum utfyllt med fasthållen hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

30

35/40 dB TE70 2/2 M45 TE70 2/2 120/70 1
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 70 mm trästomme, 40 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

30

R30 35/44 dB TE95 2/2 M45 TE95 2/2 145/95 1
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, 44 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

60

 

R60
44
dB
35/44
dB
TE120 2B/2B M45 TE120 2B/2B 180/120 1
Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brand skiva, Min. 120 mm trästomme/kortling i bärande vägg, 44 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 15 mm Norgips Brand skiva.

EI

 60

REI 30 R30 48 dB TEA95 2B/2B M45 170/120 2
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, 95 mm trästomme med akustikprofil AP, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva.

EI

60

REI

30

* 55 dB TDD70 2/2 M utfyllt 210/1601 3
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd, Kortling i bärande vägg, 2 x 75 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva

EI

90

REI

60

* 55 dB TDD70 2B/2B M utfyllt 220/1601 3
Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brandskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd
Läkt i bärande vägg, Hålrumsisolering: 2 x 75 mm, 2 x 15 mm Norgips Brandskiva

EI

90

REI

30

* 60 dB TDD70 3/3 M utfyllt 235/160 3
Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Hålrumsisolering: 2 x 75 mm, 3 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI

120

REI

60

* 55 dB TDD70 2B/2B M165 226/1661 3
Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brandskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Utfyllt med fasthållen hålrums-isolering,
2 x 15 mm Norgips Brandskiva

EI

120

REI

60

* 60 dB

TDD120 3/3 M265

 

341/2661 3
Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Min 2 x 120 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Utfyllt med fasthållen hålrums-isolering,
3 x 13 mm Norgips Normalskiva

Typöversikt, Påsalnings- och Schaktväggar

TE45 1/- M45 TE45 1/- 58/45 1
Konstruktion
1X13 mm Norgips Normalskiva, min 45 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm mineralull.
EI
30
30 dB TE70 2/- M45 TE70 2/- 95/70 1
Konstruktion
2×13 mm Norgips Normal, Min 70 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering. Brandklass gäller endast fråm skivsidan
EI
60
30 dB TE70 2B/- M45 TE70 2B/- 100/70 1
Konstruktion
2×15 mm Norgips Brand, min 70 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering. Brandklass gäller endast fråm skivsidan

1. Avskiljande, ensidig brandpåverkan

2. Avskiljande och bärande, ensidig brandpåverkan

3. Bärande, tvåsidig brandpåverkan