Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Norgips Spiksystem

Artiklar i ämnet
Tidigare artiklar
Visa alla publicerade artiklar
Bild: Prisjustering 2017

Prisjustering 2017

På grund av ökade kostnader för i stort sett samtliga kostnadsslag i vår produktion samt med hänsyn till kraftigt höjda inköpspriser på råvaror och...

Läs hela artikeln


Bild: Norgips Plan - jämnare yta och enklare montage

Norgips Plan - jämnare yta och enklare montage

Med Norgips Plan uppnår man en bättre och mer jämn yta med samt ett enklare montage. Skivorna ger ett perfe...

Läs hela artikeln


Hantering av gipsskivor med hänsyn till fukt

Anvisningar för hantering av gipsskivor under byggskedet och bruksskedet med hänsyn till fukt. Dessa anvisningar har utarbetats av en arbetsgrupp i...

Läs hela artikeln


Akustikprofil i bjälklag & på vägg

Ny montageanvisning för akustikprofil AP i bjälklag och på vägg. Akustikprofilen ger mycket goda ljudisoleringsegenskaper och effekten uppnås geno...

Läs hela artikeln


Bild:

Arbetsmiljöanvisningar för Humid & Weather Board

Informera tydligare i bygghallen (lagerhyllan, i butiken mm) och på byggarbetsplatsen (sätt upp på arbetsmiljöplanen, lämna över till de som ska ha...

Läs hela artikeln